[NEOBHÁJENO] Vliv aktivit ve školní družině na spolupráci dětí mladšího školního věku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Vliv aktivit ve školní družině na spolupráci dětí mladšího školního věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balaban Cakirpaloglu, Irena
dc.contributor.author Zemanová, Pavlína
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:07Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:07Z
dc.date.issued 2018-01-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42297
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá působením školní družiny na děti mladšího školního věku. Práce je členěna do dvou rovin, a to do teoretické a praktické části. V teoretické části je popsán význam výchovy ve volném čase a také to, kdo může ve školní družině pracovat. V neposlední řadě je popsán vliv hry a různých aktivit na zdravý vývoj dítěte tohoto věku. V praktické části je metodou dlouhodobého pozorování zjištěno, zda mají cílené aktivity vliv na spolupráci dětí. Ze zpracovaného výzkumu vyplývá, že správné výchovné působení podpořené vhodným výběrem aktivit má vliv nejen na spolupráci dětí mladšího školního věku, ale také na další rozvoj dítěte.
dc.format 54 s. (80 510 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject školní družina cs
dc.subject mladší školní věk cs
dc.subject sociální dovednosti cs
dc.subject vychovatelka cs
dc.subject spolupráce cs
dc.subject school club en
dc.subject younger school age en
dc.subject social skills en
dc.subject governess en
dc.subject cooperation en
dc.title [NEOBHÁJENO] Vliv aktivit ve školní družině na spolupráci dětí mladšího školního věku
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] The Impact of the School Club Activities on Cooperation of Children of Younger School Age
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Venterová, Lenka
dc.date.accepted 2018-06-12
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the influence of school club on younger school age pupils. The thesis is divided into two parts, namely the theoretical and practical part. In the theoretical part is described the importance of education in leisure time as well the influence of play and various activities on the healthy development of pupils of this age. In the practical part, by using the long-term observation method was detected, whether the targeted activities have an impact on the cooperation of the children. From the processed research it follows that the correct educational activity supported by a suitable selection of activities influences not only the cooperation of pupils of younger school age but also the further development of them.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 50108
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2018-04-25
local.subject dětské skupiny cs
local.subject sociologie dětství cs
local.subject children groups en
local.subject sociology of childhood en


Files in this item

Files Size Format View Description
zemanová_2018_dp.pdf 1.818Mb PDF View/Open None
zemanová_2018_op.doc 54Kb Unknown View/Open None
zemanová_2018_vp.docx 17.63Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account