Optimalizace kompozitního výrobku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Optimalizace kompozitního výrobku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Javořík, Jakub
dc.contributor.author Zubík, Marek
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:07Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:07Z
dc.date.issued 2018-01-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42308
dc.description.abstract Hlavním cílem této práce bylo nalezení optimálního úhlu, pod kterým se na sebe kladou jednotlivé vrstvy uhlíkového prepregu, pro získání co nejlepších mechanických vlastností součásti. Součástí byl v tomto případě disk, určený pro formuli Dragon 6 vyrobenou týmem TU Brno Racing. V teoretické části byly popsány kompozitní materiály, jejich mechanika, technologie výroby i samotné zkoušení těchto materiálů. Dále zde byl popsán program NX 11 a jeho nástroje pro výrobu kompozitních modelů. V praktické části byla popsána tvorba FEM modelů, vyrobenými nástroji Zone-Based i Ply-Based. Nástrojem Ply-Based byly nalezené problémová místa z hlediska kladení tkaniny. V závěru práce pak byly provedeny analýzy vytvořených modelů a její vyhodnocení.
dc.format 95 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kompozit cs
dc.subject optimalizace cs
dc.subject prepreg cs
dc.subject uhlík cs
dc.subject automobilový disk cs
dc.subject composite en
dc.subject optimization en
dc.subject prepreg en
dc.subject carbon en
dc.subject car wheel en
dc.title Optimalizace kompozitního výrobku
dc.title.alternative Optimalization of the Composite Product
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Rusnáková, Soňa
dc.date.accepted 2018-06-04
dc.description.abstract-translated The main goal of this thesis was to define optimal angle for laying of each layer of carbon prepreg to gain the best mechanical properties of a part. The part was in this case a wheel designed for formula Dragon 6 made by team engineers from TU Brno Racing. In theoretical part of the thesis was a description of composite materials, their mechanicals properties, technology of production and testing of these materials. As a next step was de-scripted a program NX 11 and his tools for design composite models. In practical part of the thesis was descripted creation of FEM models made by tools Zone-Based and Ply-Based. With support by Ply-Based tool were found problem critical places from viewpoint laying woven. In a final part of the thesis were made analyses of created models and their evaluation.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Řízení jakosti cs
dc.thesis.degree-discipline Quality Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 50124
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-05-03


Files in this item

Files Size Format View Description
zubík_2018_dp.pdf 6.664Mb PDF View/Open None
zubík_2018_op.pdf 557.1Kb PDF View/Open None
zubík_2018_vp.pdf 101.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account