Lineární binární bezpečnostní kódy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Lineární binární bezpečnostní kódy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chramcov, Bronislav
dc.contributor.author Kupčík, Jakub
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:57:19Z
dc.date.available 2010-07-15T16:57:19Z
dc.date.issued 2007-05-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4230
dc.description.abstract Předkládaná bakalářská práce spadá tématicky do oblasti lineárních binárních bezpečnostních kódů a zároveň do multimediální podpory výuky. Konkrétně se práce věnuje zejména Hammingovým a Reed - Mullerovým kódům. Práce se nejprve zabývá popisem využití internetových pomůcek při výuce technických předmětů, dále pak obsahuje obecný popis lineárních binárních bezpečnostních kódů. Podstatou práce je úprava a doplnění existující webové elektronické učební pomůcky. Hlavní přínos spočívá pak v návrhu a vytvoření programů v prostředí WebMathematica, které mohou studenti využívat on-line. Tyto programy kódují popřípadě dekódují zadaná kódová slova podle zvolené metody bezpečnostního kódu. cs
dc.format 54 s. cs
dc.format.extent 1122514 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject linear binary code en
dc.subject WebMathematica en
dc.subject coding en
dc.subject decoding en
dc.subject internet in the teaching en
dc.subject Hamming codes en
dc.subject Reed-Muller codes en
dc.subject lineární binární kódy cs
dc.subject WebMathematica cs
dc.subject kódování cs
dc.subject dekódování cs
dc.subject internet ve výuce cs
dc.subject Hammingovy kódy cs
dc.subject Reed-Mullerovy kódy cs
dc.title Lineární binární bezpečnostní kódy cs
dc.title.alternative Linear binary safety codes en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Krčmář, Miloš
dc.date.accepted 2007-06-20
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis, that was tabled, falls thematical to the linear binary safety codes area and at the same time to the multimedia espousal of teaching. Concretely primary the composition attends to Hamming and Reed - Muller codes. First the composition describes the using of the internet assistant during the studying technical subjects and then includes contains common describe of the linear binary safety codes. The main part of this work is the modification and the completion of an exist internet teaching assistant. The main contribution bears in the design and formation of programs in the facies WebMathematica, which are for the students on-line. These programs code eventually decode desired code words after choice method of safety code. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6248
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject multimediální systémy cs
local.subject multimedia systems en


Files in this item

Files Size Format View
kupčík_2007_bp.pdf 1.070Mb PDF View/Open
kupčík_2007_vp.doc 296.5Kb Microsoft Word View/Open
kupčík_2007_op.doc 295.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account