Návrh automatizace výrobního pracoviště ve společnosti TE Connectivity

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh automatizace výrobního pracoviště ve společnosti TE Connectivity

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedlačík, Michal
dc.contributor.author Vaněček, Martin
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:07Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:07Z
dc.date.issued 2018-01-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42314
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá návrhem automatizace výrobního pracoviště ve společnosti TE Connectivity. V první části diplomové práce je teoretická rešerše na téma spojené s automatizací výroby, analýzou procesu, štíhlou výrobou a jsou popsány mechanické části použité při automatizaci pracoviště. Dále jsou zde obsaženy informace o výpočtech strojních časů a návratnosti investice. V druhé části je provedena analýza současného stavu výrobního pracoviště a specifikace vyráběných produktů. Jsou navrženy dva různé návrhy automatizace zakládání kabelových svazků do osazovacího automatu Schleuniger. Na závěr je vybraná automatizace zhodnocena technicko-ekonomicky a je vypočtena délka návratnosti investice.
dc.format 92 s. (87 950 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject automatizace cs
dc.subject kabelové svazky cs
dc.subject TE Connectivity cs
dc.subject analýza procesu cs
dc.subject investice cs
dc.subject HSD kabely cs
dc.subject kapacita linky cs
dc.subject osazovací automat cs
dc.subject štíhlá výroba cs
dc.subject technologický postup cs
dc.subject automation en
dc.subject cable assemblies en
dc.subject TE Connectivity en
dc.subject proces analysis en
dc.subject investment en
dc.subject HSD cables en
dc.subject line capacity en
dc.subject mounting machine en
dc.subject lean manufacturing en
dc.subject workflow en
dc.title Návrh automatizace výrobního pracoviště ve společnosti TE Connectivity
dc.title.alternative Design of Production Workplace Automation in TE Connectivity
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bílek, Ondřej
dc.date.accepted 2018-06-04
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the design of automation of the production workplace at TE Connectivity. The first part of the diploma thesis represents theoretical search on the topic of production automation, process analysis, lean production and the mechanical parts used in the automation of the workplace. In addition, there is information about machine time calculations and return on investment. In the second part, the analysis of the current state of the production workplace and the specifications of manufactured products is carried on. There are two different designs for automation of cable harvesting in the Schleuniger Slot Machine. In conclusion, selected automation is evaluated technically and economically and the length of the return on investment is calculated.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Výrobní inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Production Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 50133
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2018-04-30


Files in this item

Files Size Format View Description
vaněček_2018_dp.pdf 6.188Mb PDF View/Open None
vaněček_2018_op.pdf 722.4Kb PDF View/Open None
vaněček_2018_vp.pdf 635.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account