Možnosti přeshraniční spolupráce mikroregionu Bojkovsko

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Možnosti přeshraniční spolupráce mikroregionu Bojkovsko

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René
dc.contributor.author Huzincová, Pavlína
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:57:31Z
dc.date.available 2010-07-15T16:57:31Z
dc.date.issued 2007-01-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4231
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na téma přeshraniční spolupráce. Práce je rozdělena do několika částí. V první a druhé části je zachycen všeobecný teoretický rámec přeshraniční spolupráce spolu s legislativou Evropské unie, České a Slovenské republiky. Třetí část srovnává přeshraniční spolupráci dvou euroregionů Bílé/Biele Karpaty a Beskydy. Ve čtvrté části je hodnocena a popsána spolupráce samotného mikroregionu Bojkovsko a jeho slovenských partnerů, kteří jsou součástí Trenčianského samosprávného kraje. V poslední části jsou uvedeny možnosti a doporučení další přeshraniční spolupráce tohoto přeshraničního regionu. cs
dc.format 54 cs
dc.format.extent 1041437 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Přeshraniční spolupráce cs
dc.subject legislativa přeshraniční spolupráce cs
dc.subject Iniciativa INTERREG IIIA Česká republika-Slovenská republika cs
dc.subject mikroregion cs
dc.subject Cross-border cooperation en
dc.subject legislative of cross-border cooperation en
dc.subject the Initiative INTERREG IIIA the Czech Republic and the Slovak Republic en
dc.subject micro-region en
dc.title Možnosti přeshraniční spolupráce mikroregionu Bojkovsko cs
dc.title.alternative The possibilities of cross-border cooperation of Bojkovsko micro-region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Horáček, Jiří
dc.date.accepted 2007-01-29
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is aimed to the theme of cross-border cooperation. The thesis is divided into several parts. The general theoretical frame of cross-border cooperation with legislative of the European Union, the Czech Republic and the Slovak Republic is evaluated in the first and the second part. The third part compares the cross-border cooperation of two euro-regions Bílé/Biele Karpaty and Beskydy. The cross-border cooperation of Bojkovsko micro-region and his Slovak partners, which are components of Trenčiansky self-governing region, is valued and described in the fourth part. In the final part are introduced possibilities and recommendations of further cross-border cooperation of this cross-border region. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4605
dc.date.assigned 2006-10-20
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
huzincová_2007_bp.pdfBlocked 1017.Kb PDF View/Open
huzincová_2007_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
huzincová_2007_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account