Fyzikálně-mechanické vlastnosti PA a PC po opakovaném zpracování vstřikováním

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Fyzikálně-mechanické vlastnosti PA a PC po opakovaném zpracování vstřikováním

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fojtl, Ladislav
dc.contributor.author Sláma, Jaroslav
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:08Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:08Z
dc.date.issued 2018-01-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42336
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je určit vliv procesu recyklace, opětovného použití recyklátu a jeho zpracování na fyzikálně-mechanické vlastnosti materiálů PC a PA. Teoretická část práce popisuje zpracování polymerního odpadu, typy recyklace a dále je zde uvedena rešer-še již prováděných výzkumů. U materiálu PC byla experimentálně zkoumána změna vlast-ností v závislosti na obsahu recyklátu ve směsi s čistým materiálem. Byly provedeny zkoušky v tahu a rázu, dále byly měřeny tokové vlastnosti a také proběhlo měření lesku. U materiálu PA byla zkoumána změna vlastností v závislosti na počtu přepracování u vstři-kování. V této části proběhli mechanické zkoušky a to zkouška tahová a rázová a také SEM mikroskopie. Po vyhodnocení a porovnání všech dat, bylo zjištěno, že obsah recyklátu v čistém materiálu PC nemá větší vliv na žádné testované vlastnosti. Naproti tomu u mate-riálu PA bylo možné pozorovat značný pokles vlastností s přibývajícím počtem recyklací.
dc.format 73 s
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject recyklace cs
dc.subject polyamid cs
dc.subject polykarbonát cs
dc.subject mechanické vlastnosti cs
dc.subject recyclation en
dc.subject polyamide en
dc.subject polycarbonate en
dc.subject mechanical properties en
dc.title Fyzikálně-mechanické vlastnosti PA a PC po opakovaném zpracování vstřikováním
dc.title.alternative Physical and Mechanical Properties of PA and PC after Repeated Injection Molding
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šenkeřík, Vojtěch
dc.date.accepted 2018-06-06
dc.description.abstract-translated The aim of this master thesis is to determine the influence of the recycling process, the re-use of the recycled materials and their processing on the physical-mechanical properties of PC and PA materials. The theoretical part describes processing of polymer waste, types of recycling and also contains the overview of already accomplished researches. For PC mate-rial, a change in properties was investigated experimentally, depending on the recycled content in a mixture with raw material. Tensile and impact tests were performed and the flow and gloss properties were measured. For PA, a change in properties was investigated, depending on the number of reprocessing in injection molding. In this part, mechanical tests were performed, namely the tensile and impact tests as well as SEM microscopy. Af-ter evaluation and comparison of all data, it was found that the recycled content in raw PC material had no effect on any tested properties. On the other hand, in the PA material we it was possible to observe a significant decrease in properties with an increasing number of recycling.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Výrobní inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Production Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 50165
dc.date.submitted 2018-05-17


Files in this item

Files Size Format View Description
sláma_2018_dp.pdf 4.737Mb PDF View/Open None
sláma_2018_op.pdf 476.0Kb PDF View/Open None
sláma_2018_vp.pdf 645.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account