Konstrukce a výroba vstřikovací formy pro plastový díl

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Konstrukce a výroba vstřikovací formy pro plastový díl

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bednařík, Martin
dc.contributor.author Gabrhel, Václav
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:09Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:09Z
dc.date.issued 2018-01-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42352
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce, je konstrukce a výroba tvarové části vstřikovací formy pro plastový díl. První teoretická část obsahuje základní informace týkající se zpracování plastů metodou vstřikování, popis vstřikovacího stroje a jeho častí. V dalších kapitolách je popsána jednotná metodika při konstrukci a základní metody výroby tvarových částí vstřikovací formy. Praktická část se zabývá konstrukcí vstřikovací formy pro plastový díl, kterým je optická vložka návěstidla. Návrh byl vytvořen v prostředí 3D programu CREO Pa-rametric s využitím normalizovaných dílů od firmy HASCO. Dále je popsána výroba tvarové součásti a odzkoušení formy na zvoleném vstřikovacím stroji.
dc.format 74 s. (76 240 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vstřikovací forma cs
dc.subject konstrukce cs
dc.subject výroba cs
dc.subject vstřikování cs
dc.subject Injection mold en
dc.subject construction en
dc.subject production en
dc.subject injection en
dc.title Konstrukce a výroba vstřikovací formy pro plastový díl
dc.title.alternative Construction and Production of Injection Mold for Plastic Part
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Maňas, Lukáš
dc.date.accepted 2018-06-14
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to design and manufacture the mold part of the injection mold for the plastic part. The first theoretical part contains basic information concerning injection molding, description of the injection molding machine and its parts. In the following chapters a unified methodology is described in the design and basic methods of manufacturing the mold parts of the injection mold. The practical part deals with the design of the injection mold for the plastic part, which is the optical insert of the signal. The design was created in the CREO Parametric 3D environment using standardized parts from HASCO. Furthermore, the production of a molded part and the testing of the mold on the selected injection molding machine are described.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 50189
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-05-16


Files in this item

Files Size Format View Description
gabrhel_2018_dp.zip 18.39Mb Unknown View/Open None
gabrhel_2018_op.pdf 822.5Kb PDF View/Open None
gabrhel_2018_vp.pdf 548.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account