Měření tepelné vodivosti polymerů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Měření tepelné vodivosti polymerů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedláček, Tomáš
dc.contributor.author Zemanová, Jana
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:10Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:10Z
dc.date.issued 2018-01-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42367
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá studiem tepelné vodivosti termoplastických kompozitních materiálů. Je zde popsána příprava kompozitních směsí a výroba vzorků ručním lisováním za tepla a vstřikováním. Na připravených kompozitech byla měřena tepelná vodivost metodou podle Fitche a MTPS. Dále je pozornost soustředěna na závislost tepelné vodivosti kompozitů na koncentraci výchozích složek. Na základě naměřených a vypočítaných hodnot měřených vzorků byl vyhodnocen dopad použité výrobní technologie a vliv aplikované měřící metody na tepelnou vodivost kompozitů.
dc.format 87
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sdílení tepla cs
dc.subject tepelná vodivost cs
dc.subject měření cs
dc.subject termoplasty cs
dc.subject kompozity cs
dc.subject lisování cs
dc.subject vstřikování cs
dc.subject Fitchův přístroj cs
dc.subject MTPS cs
dc.subject Heat transmission en
dc.subject thermal conductivity en
dc.subject measurement en
dc.subject thermoplastics en
dc.subject composites en
dc.subject pressing en
dc.subject injection molding en
dc.subject Fitch device en
dc.subject MTPS en
dc.title Měření tepelné vodivosti polymerů
dc.title.alternative Thermal Conductivity Measurement of Polymers
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bažant, Pavel
dc.date.accepted 2018-06-11
dc.description.abstract-translated This master thesis deals with the study of thermal conductivity of thermoplastic composite materials. It describes the preparation of composite compounds and the production of samples by manual hot pressing and injection molding. The thermal conductivity was measured on prepared composites by Fitch methode and MTPS. Further, attention is focused on the dependence of the thermal conductivity of composites on the concentration of the starting components. Based on the measured and calculated values of the measured samples, the impact of the used production technology and the effect of the applied measuring method on the thermal conductivity of the composites were evaluated.
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství polymerů cs
dc.thesis.degree-discipline Polymer Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 50216
dc.date.submitted 2018-05-23


Files in this item

Files Size Format View Description
zemanová_2018_dp.pdf 5.962Mb PDF View/Open None
zemanová_2018_op.docx 75.69Kb Unknown View/Open None
zemanová_2018_vp.docx 75.06Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account