Expanze firmy D+K Drmela, s.r.o. na kuvajtský trh

DSpace Repository

Language: English čeština 

Expanze firmy D+K Drmela, s.r.o. na kuvajtský trh

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Střížová, Barbora
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:59:10Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4236
dc.description.abstract Tato diplomová práce má název Expanze firmy D+K Drmela, s.r.o. na kuvajtský trh. Je velmi náročné na tyto trhy vstoupit, udržet se na nich a dále je rozvíjet. Díky projektu, který je v této diplomové práci vypracován, bych chtěla dopomoci firmě D+K Drmela, s.r.o., k průniku do oblasti Perského zálivu, konkrétně pak do Kuvajtu a najít tam smluvního distributora. Teoretická část se zabývá problematikou vstupu na zahraniční trhy, mezinárodním marketingem a riziky spojenými s mezinárodním trhem, praktická část pak analyzuje postavení firmy D+K Drmela, s.r.o. na českém trhu a současnou situaci na trhu kuvajtském. Ze získaných výsledků je pak navržen projekt, který je následně podroben nákladové a rizikové analýze. cs
dc.format 82 s., 9 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1218361 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2037
dc.subject Mezinárodní marketing cs
dc.subject platební podmínky a nástroje cs
dc.subject rizika cs
dc.subject podpora exportu cs
dc.subject zahraniční obchod cs
dc.subject zahraniční trh cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject International marketing en
dc.subject terms of payment and instruments en
dc.subject risks en
dc.subject support of export en
dc.subject foreign market en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Porter's model of five forces en
dc.title Expanze firmy D+K Drmela, s.r.o. na kuvajtský trh cs
dc.title.alternative Expansion of D+K Drmela, Ltd. to the Kuwait market en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Ladová, Janka
dc.date.accepted 2007-05-30
dc.date.vskp-available 2037-05-04
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is called Expansion of D+K Drmela, Ltd. to the Kuwait market. It is extremely difficult to enter in these markets, keep up and develop. I would like to help D+K Drmela Ltd. due to the enclosure project to get in a locality of the Persian Gulf. Be specific to Kuwait to find a reseller there. The theoretical part deals with questions of an entry to foreign markets, international marketing and risks connected with an international market. The practical part analyses a position of D+K Drmela Ltd. on the Czech market and a current situation on the Kuwait market, too. Based on the received results is suggested a project which is subsequently put through of cost and risk analysis. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6087
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
střížová_2007_dp.pdfBlocked 1.161Mb PDF View/Open
střížová_2007_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
střížová_2007_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account