Materiály na bázi polymerů využitelné pro bio 3D-tisk

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Materiály na bázi polymerů využitelné pro bio 3D-tisk

Show simple item record

dc.contributor.advisor Smolka, Petr
dc.contributor.author Wagnerová, Linda
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:10Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:10Z
dc.date.issued 2018-02-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42376
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce bylo studium materiálů na bázi polymerů s aplikačním potenciálem v medicíně a tkáňovém inženýrství pro přípravu scaffoldů pomocí technologie 3D tisku. Pro přípravu vzorků byly použity dvě 3D tiskárny technologie FDM. Byly studovány dva materiály (PLA, ABS), u nichž byl sledován vliv orientace tisku a následné plazmatické úpravy na povrchovou energii. Ta byla stanovována nepřímo ve formě kontaktního úhlu smáčení. Povrchy byly dále hodnoceny pomocí skenovací elektronové mikroskopie a kontaktní a bezkontaktní profilometrie. Bylo zjištěno, že i povrchy s výraznou texturou lze úspěšně hodnotit metodou sedící kapky za předpokladu, že je zvolena správná orientace kamery vůči vzorku, potažmo směru tisku. Pokud je možno stanovit i hybridní parametr drsnosti Sdr, lze u takových povrchů přepočítat zdánlivý kontaktní úhel na skutečný, který mnohem lépe vypovídá o reálných vlastnostech povrchů.
dc.format 150 s. (156 519 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject 3D tisk cs
dc.subject bio-3D tisk cs
dc.subject biomateriály cs
dc.subject polymery cs
dc.subject PLA cs
dc.subject ABS cs
dc.subject 3D Printing en
dc.subject Bio-3D Printing en
dc.subject Biomaterials en
dc.subject Polymers en
dc.subject PLA en
dc.subject ABS en
dc.title Materiály na bázi polymerů využitelné pro bio 3D-tisk
dc.title.alternative Polymer Based Materials Usable for Bio 3D-Printing
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Ponížil, Petr
dc.date.accepted 2018-06-05
dc.description.abstract-translated The aim of the diploma thesis was to study the materials with application potential in medicine and tissue engineering for the preparation of scaffolds with the 3D printing technology. Two different 3D printers were used. Two polymers, PLA and ABS, were studied with respect to the effect of printing orientation and subsequent plasma treatment on the surface free energy, that was evaluated indirectly with the contact angle measurement. The surfaces were further examined with scanning electron microscopy, contact and noncontact profilometry. It was found that even surfaces with substantial surface texture can be successfully evaluated with the sessile drop method, once the correct orientation of camera with respect to printing direction is chosen. Also, when the hybrid roughness parameter Sdr is calculated, one can convert the apparent contact angle to the real one, that describes real surface properties much better.
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Materials Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 50232
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-05-18


Files in this item

Files Size Format View Description
wagnerová_2018_dp.pdf 16.59Mb PDF View/Open None
wagnerová_2018_op.pdf 545.4Kb PDF View/Open None
wagnerová_2018_vp.docx 75.07Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account