Testování stability UV vytvrditelného laku na akrylátové bázi při dlouhodobém skladování

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Testování stability UV vytvrditelného laku na akrylátové bázi při dlouhodobém skladování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stloukal, Petr
dc.contributor.author Švarcová, Anna
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:11Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:11Z
dc.date.issued 2018-01-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42404
dc.description.abstract V rámci bakalářské práce byla testována stabilita UV vytvrditelného laku na akrylátové bázi při dlouhodobém skladování. Během skladování může docházet k nežádoucím reakcím mezi jednotlivými složkami a tudíž k vytvrzování laku, které může negativně ovlivnit následné zpracování a užitné vlastnosti laku. Teoretická část poskytuje ucelený přehled o UV lacích zejména na akrylátové bázi, jejich mechanismus vytvrzování, aplikace a použití a v neposlední řadě popis jednotlivých složek a jejich stability z hlediska dlouhodobého skladování. V praktické části byla testována UV stabilita UV vytvrditelného laku na akry-látové bázi při dlouhodobém skladování při standardní teplotě 25°C a zvýšené teplotě 50°C pomocí UV-DSC a FTIR, které poskytují základní informace o stabilitě laku. Ze získaných výsledků, je patrné, že námi testovaný lak nepodléhá nežádoucím reakcím a je stabilní v daném časovém úseku.
dc.format 60
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject UV laky cs
dc.subject UV záření cs
dc.subject akrylátová pryskyřice cs
dc.subject vytvrzování cs
dc.subject stabilita cs
dc.subject UV lacquer en
dc.subject UV radiation en
dc.subject acrylic resin en
dc.subject curing en
dc.subject stability en
dc.title Testování stability UV vytvrditelného laku na akrylátové bázi při dlouhodobém skladování
dc.title.alternative Testing of Long-term Storage of UV Curable Coating Based on Acrylates
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mrkvičková, Simona
dc.date.accepted 2018-06-14
dc.description.abstract-translated In the bachelor thesis the stability of UV curable lacquer on acrylate base was tested during long-term storage. Undesirable reactions between the components are possible and they can occur the curing of lacquer, which can adversely affect subsequent processing and lacquer performance during the storage. The theoretical part provides a comprehensive overview of UV lacquers especially on acrylate base, their cure mechanism, application and use and last but not least description of individual components and their stability in terms of long-term storage. In the practical part, the UV stability of an UV-curable acrylic-based lacquer was tested for long-term storage at a standard temperature of 25 ° C and an elevated temperature of 50 ° C using UV-DSC and FTIR, which provide basic information on the stability of the coating. From the results obtained, it is obvious that the tested lacquer by us is not subject to undesirable reactions and is stable over a given period of time.
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů
dc.thesis.degree-discipline Polymerní materiály a technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Polymeric Materials and Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 50266
dc.date.submitted 2018-05-17


Files in this item

Files Size Format View Description
švarcová_2018_dp.pdf 4.945Mb PDF View/Open None
švarcová_2018_op.docx 75.86Kb Unknown View/Open None
švarcová_2018_vp.docx 75.86Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account