Biomimetika

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Biomimetika

Show simple item record

dc.contributor.advisor Capáková, Zdenka
dc.contributor.author Mahelová, Leona
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:11Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:11Z
dc.date.issued 2018-01-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42409
dc.description.abstract V předložené bakalářské práci byla věnována hlavní pozornost využití biomimetiky v tká-ňovém inženýrství, neboť se u tohoto vědního oboru předpokládá v následujících desetile-tích slibný vývoj. Velký potenciál zde mají polymery, a to protože jejich složení a strukturu lze poměrně jednoduše měnit a přizpůsobovat specifickým potřebám, čímž je možné vytvá-řet kombinace takových vlastností, kterých nelze dosáhnout u jiných materiálů. V praktické části byl posuzován vliv povrchové topografie nanotrubic z TiO2 a strukturovaného polysty-renu a vliv vodivosti polyanilinu na buněčnou linii myších fibroblastů.
dc.format 72 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Biomimetika cs
dc.subject biokompatibilita cs
dc.subject scaffold cs
dc.subject povrchová topografie cs
dc.subject morfologie cs
dc.subject Biomimetic en
dc.subject biocompatibility en
dc.subject scaffold en
dc.subject surface topography en
dc.subject morphology en
dc.title Biomimetika
dc.title.alternative Biomemtics
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Humpolíček, Petr
dc.date.accepted 2018-06-13
dc.description.abstract-translated The main topic of the submitted bachelor thesis was the use of biomimetic in tissue engine-ering, a promisingly developing field of science. Polymers have a great potential as their composition and structure can be easily modified and adapted to specific needs, thus all-ows to develop such combinations of properties that can not be achieved with other mate-rials. In the practical part, effects of surface topography of TiO2 nanotubes and structured polystyrene and effects of conductivity of polyaniline on mouse fibroblasts were assessed.
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů
dc.thesis.degree-discipline Polymerní materiály a technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Polymeric Materials and Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 50271
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-05-17


Files in this item

Files Size Format View Description
mahelová_2018_dp.pdf 5.741Mb PDF View/Open None
mahelová_2018_op.docx 75.11Kb Unknown View/Open None
mahelová_2018_vp.docx 75.00Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account