Micelizační chování směsí běžných a polymerních tenzidů a interakce s biopolymery

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Micelizační chování směsí běžných a polymerních tenzidů a interakce s biopolymery

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedlaříková, Jana
dc.contributor.author Doleželová, Soňa
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:11Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:11Z
dc.date.issued 2018-02-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42410
dc.description.abstract Teoretická část diplomové práce je zaměřena na obecné vlastnosti tenzidů a jejich chování ve směsi s důrazem na charakterizaci tenzidů použitých v experimentální části. Dále jsou zde klasifikovány biopolymery a v neposlední řadě jsou popsány vzájemné interakce mezi nimi a povrchově aktivními látkami. V praktické části byly zkoumány micelizační charakteristiky vybraných tenzidů, neionic-kého Poloxameru 188, anionického dioktyl sulfosukcinátu sodného a jejich směsí v závis-losti na pH prostředí pomocí měření povrchového napětí a velikosti částic. Interakce v sys-témech tenzid/chitosan byly studovány opět prostřednictvím tenziometrie, dále měření vis-kozity a zeta potenciálu.
dc.format 89
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject biopolymer cs
dc.subject dioktyl sulfosukcinát sodný cs
dc.subject chitosan cs
dc.subject kritická micelární koncentrace cs
dc.subject poloxamer cs
dc.subject povrchové napětí cs
dc.subject tenzid cs
dc.subject biopolymer en
dc.subject chitosan en
dc.subject critical micelle concentration en
dc.subject poloxamer en
dc.subject sodium dioctyl sulfosuccinate en
dc.subject surface tension en
dc.subject surfactant en
dc.title Micelizační chování směsí běžných a polymerních tenzidů a interakce s biopolymery
dc.title.alternative Micellization Behavior of Mixtures of Conventional and Polymeric Surfactants and Interactions with Biopolymers
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Krejčí, Jiří
dc.date.accepted 2018-06-06
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the diploma thesis is focused on the general properties of surfactants and their behavior in mixture with the emphasis on the characterization of surfactants used in the experimental part. Biopolymers are also classified here and, last but not least, the interactions between them and surfactants are described. In the practical part, the micellization characteristics of selected surfactants, nonionic Po-loxamer 188, anionic sodium dioctyl sulfosuccinate and their mixtures, depending on the pH of the medium, were examined by measuring surface tension and particle size. In-teractions in surfactant/chitosan systems were studied by tensiometry, viscosity and zeta potential measurements.
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
dc.thesis.degree-discipline Technologie tuků, detergentů a kosmetiky cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Fat, Detergent and Cosmetics Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 50272
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
doleželová_2018_dp.pdf 2.668Mb PDF View/Open None
doleželová_2018_op.pdf 464.8Kb PDF View/Open None
doleželová_2018_vp.pdf 516.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account