Interakce nanočástic se simulovanými tělními tekutinami

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Interakce nanočástic se simulovanými tělními tekutinami

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Věra
dc.contributor.author Dronzeková, Simona
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:12Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:12Z
dc.date.issued 2018-02-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42411
dc.description.abstract Predmetom diplomovej práce je popísať nanomateriály a nanočastice so zameraním sa na oxid titaničitý, ich pôsobenie na ľudský organizmus, priblíženie mechanizmu toxického účinku daných častíc a legislatívne požiadavky týkajúce sa danej problematiky. Praktická časť sa venuje stanoveniu veľkosti častíc oxidu titaničitého vo fyziologických tekutinách a v simulovaných tekutinách tráviaceho traktu metódou dynamického rozptylu svetla. Ďalej sú vybrané vzorky bližšie charakterizované stanovením zeta potenciálu a pomocou SEM. Posledná časť je venovaná stanoveniu cytotoxicity vybraných vzoriek podľa nariadenia OECD.
dc.format 94 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Nanočastice cs
dc.subject oxid titaničitý cs
dc.subject dynamický rozptyl svetla cs
dc.subject cytotoxicita cs
dc.subject Nanoparticles en
dc.subject titanium dioxide en
dc.subject dynamic light scattering en
dc.subject cytotoxicity en
dc.title Interakce nanočástic se simulovanými tělními tekutinami
dc.title.alternative Interaction of Nanoparticles with Simulated Body Fluids
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pinďáková, Lucie
dc.date.accepted 2018-06-06
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is dealing with the description of nanomaterials and nanoparticles. It mainly focuses on titanium dioxide, its influence on the human body, toxic impact and legislation requirements regarding the given topic. The experimental part consists of the investigation of particle sizes of TiO2 in physiological fluids and also in simulated fluids of the digestive tract via dynamic light scattering. Furthermore, selected samples are in more details characterized by determination of zeta potential and with the help of SEM. The final part of the thesis covers the determination of cytotoxicity of selected samples, which is based on the OECD regulation.
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
dc.thesis.degree-discipline Technologie tuků, detergentů a kosmetiky cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Fat, Detergent and Cosmetics Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 50273
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-05-21


Files in this item

Files Size Format View Description
dronzeková_2018_dp.pdf 4.508Mb PDF View/Open None
dronzeková_2018_op.pdf 106.7Kb PDF View/Open None
dronzeková_2018_vp.pdf 97.95Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account