Formulace Pickeringových emulzí pro topické aplikace

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Formulace Pickeringových emulzí pro topické aplikace

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Formulace Pickeringových emulzí pro topické aplikace
Autor: Korábková, Eva
Vedoucí: Kašpárková, Věra
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou emulzí stabilizovaných částicemi, tzv. Picke-ringových emulzí. V teoretické části je pozornost věnována Pickeringovým emulzím, jejich obecné charakteristice, používaným typům částic a principu stabilizace těchto systémů. Dále jsou zde uvedeny i možnosti použití Pickeringových emulzí v dermatologii a kosme-tice. Praktická část práce se věnuje formulacím Pickeringových emulzí, jejichž olejovou fázi tvoří triacylglycerol trikaprylin/trikaprin a součástí vodné fáze jsou celulózové nanokrystaly a oxid zinečnatý, které zde plní úlohu stabilizátorů. Připravené emulze byly cha-rakterizovány pomocí měření velikosti emulzních kapek, potenciálu, reologie a fázových studií. Mikrobiologické testy prokázaly antibakteriální vlastnosti připravených emulzí.
URI: http://hdl.handle.net/10563/42413
Datum: 2018-02-05
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
Studijní obor: Technologie tuků, detergentů a kosmetiky
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 50275


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
korábková_2018_dp.pdf 3.826Mb PDF Zobrazit/otevřít None
korábková_2018_op.pdf 232.5Kb PDF Zobrazit/otevřít None
korábková_2018_vp.pdf 97.04Kb PDF Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet