Projekt hodnocení pracovníků jako nástroj personálního řízení ve firmě MOBIS Slovakia, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt hodnocení pracovníků jako nástroj personálního řízení ve firmě MOBIS Slovakia, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gregar, Aleš cs
dc.contributor.author Stráňavová, Zuzana cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T17:02:17Z
dc.date.available 2010-07-15T17:02:17Z
dc.date.issued 2007-05-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4242
dc.description.abstract Diplomová práca sa zaoberá hodnotením zamestnancov v spoločnosti MOBIS Slovakia, s.r.o. Prvá časť sa venuje teoretickým poznatkom o hodnotení pracovníkov z odbornej literatúry. V druhej časti je predstavená spoločnosť a prevedený ako kvalitatívny tak i kvantitatívny prieskum a sú stanovené nedostatky. V tretej časti sú navrhnuté určité opatrenia na odstránenie nedostatkov, aby bol systém hodnotenia efektívnejší. cs
dc.format 79 s. cs
dc.format.extent 1332627 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Hodnotenie zamestnancov cs
dc.subject formálne hodnotenie cs
dc.subject neformálne hodnotenie cs
dc.subject systém hodnotenia cs
dc.subject Evaluation of employees en
dc.subject formal evaluation en
dc.subject informal evaluation en
dc.subject system of evaluation en
dc.title Projekt hodnocení pracovníků jako nástroj personálního řízení ve firmě MOBIS Slovakia, s.r.o. cs
dc.title.alternative Project of evaluation system of employees as a tool of human resources management in MOBIS Slovakia, s.r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Tropková, Jana cs
dc.date.accepted 2007-05-31 cs
dc.description.abstract-translated In this final work, I deal with the system of evaluating of employees in Mobis Slovakia, s.r.o. In the first chapter I concentrate on theoretical founding about evaluation system from literature. In the second part I introduced the company and made a qualitative and quantitative research and identified the minuses of present evaluation system. In the third part I suggest a project to remove this minuses to made the evaluation system more effective. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3729
dc.date.assigned 2007-03-09 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
stráňavová_2007_dp.pdfBlocked 1.270Mb PDF View/Open
stráňavová_2007_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
stráňavová_2007_op.pdf 358.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account