Elektronická podpora cvičení předmětu mikropočítače

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Elektronická podpora cvičení předmětu mikropočítače

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dostálek, Petr cs
dc.contributor.author Blata, Zdeněk cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T17:07:05Z
dc.date.available 2010-07-15T17:07:05Z
dc.date.issued 2007-05-24 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4252
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je zpracovat literární rešerši na téma eLearning, popsat současný stav tvorby webových stránek, tzn. pojednat o technologiích HTML, CSS, PHP a vytvořit webové stránky pro podporu výuky cvičení předmětu "Mikropočítače". Webové stránky jsou zpracovány do jednotlivých výukových lekcí, které jsou ve formě vhodné pro tisk. Každá lekce obsahuje obrázky pro názornější vysvětlení učiva a obrázky se zdrojovými kódy programů, které by studenti měli napsat a odzkoušet v hodinách cvičení. Navíc je v závěru každé lekce odkaz na test, v němž je možné ověřit si znalosti dané látky. cs
dc.format 39 s., 11 s. příloh. cs
dc.format.extent 2406931 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject eLearning en
dc.subject www en
dc.subject URL en
dc.subject HTTP en
dc.subject HTML en
dc.subject CSS en
dc.subject PHP en
dc.subject microcontroller en
dc.subject eLearning cs
dc.subject www cs
dc.subject URL cs
dc.subject HTTP cs
dc.subject HTML cs
dc.subject CSS cs
dc.subject PHP cs
dc.subject mikropočítač cs
dc.title Elektronická podpora cvičení předmětu mikropočítače cs
dc.title.alternative The electronic support of education in microcontrollers course en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dolinay, Jan cs
dc.date.accepted 2007-06-20 cs
dc.description.abstract-translated The object of my bachelors thesis is elaboration of literature search in subject of eLearning, describing recent stadium of web sites production, it means enter on technologies HTML, CSS, PHP and making web sites to support education in microcontrollers course. The web sites are worked up into each education lesson, which are in form ready for printing. Each lesson contains pictures for better illustration of the subject and the pictures with the program source codes, which could students write and practice in their practical lessons. At the end of each lesson is the reference to test, in which is possible to prove the knowlage of the subject. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6184
dc.date.assigned 2007-02-13 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
blata_2007_bp.pdf 2.295Mb PDF View/Open
blata_2007_vp.doc 288.5Kb Microsoft Word View/Open
blata_2007_op.doc 293.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account