Design exteriérového mobiliáře

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Design exteriérového mobiliáře

Show simple item record

dc.contributor.advisor Surman, Martin
dc.contributor.author Vránková, Dana
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:16Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:16Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42535
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá miniaturními zahradními jezírky v nádobách, která jsou určená především na terasy, balkóny, malé dvorky a další podobné prostory. První kapitola v teoretické části se zajímá o historii zahrad a historický vývoj užití vodních prvků. Dále navazuje kapitola o současných jezírkách, jejich rozdělení a zároveň součas-ných realizacích. Závěr teoretické práce je věnován vodním rostlinám pro osázení zahrad-ních jezírek a samozřejmě i živočichům. Začátek praktické části se věnuje přiblížení záměru projektu a jeho cílům. Poté je práce zaměřená na konkrétní návrh jezírka a jeho vnitřní vybavení. Produkt je zmapován od po-čátečních variantních návrhů až po finální designérské řešení. Jsou zde také zahrnuty kon-zultace s odborníky, jejichž připomínky byly reflektovány v návrhu. Další část se zabývá technickým řešením produktu, ergonomií a krátce i výrobou prototypu. Konec praktické části patří krátké kapitole o vhodném materiálu pro výrobu tohoto jezírka, především břid-lici a břidličnému geopolymeru.
dc.format 75 s. (68 850)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject jezírko cs
dc.subject mini jezírko cs
dc.subject voda cs
dc.subject zahrada cs
dc.subject terasa cs
dc.subject balkon cs
dc.subject design cs
dc.subject břidlice cs
dc.subject geopolymer cs
dc.subject pond en
dc.subject mini pond en
dc.subject water en
dc.subject garden en
dc.subject terrace en
dc.subject balcony en
dc.subject design en
dc.subject slate en
dc.subject geopolymer en
dc.title Design exteriérového mobiliáře
dc.title.alternative Outdoor Furniture Design
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Podzimek, Ondřej
dc.date.accepted 2018-06-14
dc.description.abstract-translated This Master's thesis deals with miniature garden ponds in containers, which are meant to be placed mainly on terraces, balconies, small backyards and other similar areas. The first chapter of the theoretical part focuses on the history of gardens and historical evo-lution of water elements applications. Then follows a chapter about contemporary ponds, their distribution and also current realisations. Conclusion of the theoretical part is dedi-cated to water plants and animals. The beginning of the practical part deals with the approach of the idea of the project. Then the thesis describes the specific design of the mini-pond and their equipment. The product development is shown from initial variants to final design solution. This section contains expert consultations, which have been reflected in the final form. The next part deals with the technical solution of the product, ergonomics and delivers also a short chapter about prototype production. The end of the practical part includes a brief text about the appropri-ate material for the production of this pond, in this case especially slate and slate geo-polymer.
dc.description.department Ateliér Průmyslový design
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Průmyslový design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Product Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 50465
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-05-11


Files in this item

Files Size Format View Description
vránková_2018_dp.pdf 10.94Mb PDF View/Open None
vránková_2018_op.pdf 664.2Kb PDF View/Open None
vránková_2018_vp.pdf 626.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account