Program rozvoje obce Buchlovice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Program rozvoje obce Buchlovice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René
dc.contributor.author Beníčková, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-15T17:08:25Z
dc.date.available 2010-07-15T17:08:25Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4257
dc.description.abstract Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala Program rozvoje obce Buchlovice. Pro-gram rozvoje je dokument, který koordinuje veřejné a soukromé aktivity na území obce. Má práce se skládá ze dvou hlavních částí a to teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá pojmem programu rozvoje, legislativou a jeho úkoly a dále vymezením základních pojmů. V praktické části je zpracována analýza současného stavu obce a z ní vychází SWOT analýza. Na základě SWOT analýzy jsem pak určila strategické cíle rozvoje obce a k nim příslušná opatření. Závěrečnou část pak tvoří katalog projektů. cs
dc.format 77 s.,10 s. obr.příloh cs
dc.format.extent 1338567 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Buchlovice cs
dc.subject program rozvoje cs
dc.subject regionální rozvoj cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategické cíle cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject opatření cs
dc.subject socioekonomická analýza cs
dc.subject osídlení cs
dc.subject Buchlovice en
dc.subject program of development en
dc.subject regional development en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject strategic objectives en
dc.subject catalogue of projects en
dc.subject tourist industry en
dc.subject measures en
dc.subject socioeconomic analysis en
dc.subject set-tlement en
dc.title Program rozvoje obce Buchlovice cs
dc.title.alternative Program of development of the municipality Buchlovice en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Novosák, Jiří
dc.date.accepted 2007-06-12
dc.description.abstract-translated The topic of my bachelor thesis is Program of development of the municipality Buchlov-ice. The program of development is a document that coordinates the public as well as the private activities in this region. The structure of the thesis has two main parts, theoretical and practical. The theoretical part is concerned with concept of the programm of develop-ment, his law aspect and duties and then are there named basic concepts of topic. In the practical part is processed the socioeconomic analysis, the SWOT analysis. Based on this information I suggested strategic objectives and their measures. The final part is the cata-logue of projects. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 5542
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
beníčková_2007_bp.pdfBlocked 1.276Mb PDF View/Open
beníčková_2007_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
beníčková_2007_op.doc 43Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account