Komunikační aktivity spolku Zatoulané štěstí z.s

DSpace Repository

Language: English čeština 

Komunikační aktivity spolku Zatoulané štěstí z.s

Show simple item record

dc.contributor.advisor Harantová, Lenka
dc.contributor.author Machačová, Romana
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:19Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:19Z
dc.date.issued 2018-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42599
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá komunikací a propagací spolku Zatoulané štěstí z.s., který se zaměřuje na pomoc nemocným, opuštěným a týraným zvířatům, zejména kočkám. Je tvořena ze dvou částí. Teoretická část popisuje teoretické základy nestátního neziskového sektoru, pojmy jako marketingová komunikace, marketingový mix a marketingový komunikační mix. V praktická část navazuje na teoretickou a zaměřuje se na výzkum komunikačních aktivit spolku. V práci najdeme vyhodnocení výzkumu a doporučení, která z něj vyplývají. Cílem práce je zjistit, jestli jsou komunikační aktivity spolku dostačující a na které oblasti komunikace je třeba se zaměřit.
dc.format 67 s. (85 236 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject neziskový sektor cs
dc.subject nezisková organizace cs
dc.subject marketing neziskových organizací cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject marketingový komunikační mix cs
dc.subject Zatoulané štěstí cs
dc.subject z.s cs
dc.subject nonprofit sector en
dc.subject nonprofit organization en
dc.subject marketing of nonprofit organizations en
dc.subject marketing mix en
dc.subject marketing communication mix en
dc.subject Zatoulané štěstí en
dc.subject z.s en
dc.title Komunikační aktivity spolku Zatoulané štěstí z.s
dc.title.alternative Communication Activities of Zatoulané štěstí z.s. Association
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šikl-Burešová, Eva
dc.date.accepted 2018-05-23
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis is about communication and promotion of Zatoulané štěstí z.s., which focuses on help to sick, abandoned and tortured animals, especially cats. It is made up of two parts. The theoretical part describes the theoretical foundations of non-governmental non-profit sector, concepts such as marketing communication, marketing mix and marketing communication mix. In the practical part it follows the theoretical and focuses on the research of communication activities of the association. In Bachelor thesis is the evaluation of the research and the recommendations that follow from the research. The aim of the thesis is to find, if are communication activities of association sufficient and which areas of communication shoul be adressed.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 50547
dc.date.submitted 2018-04-25


Files in this item

Files Size Format View Description
machačová_2018_dp.pdf 4.694Mb PDF View/Open None
machačová_2018_op.doc 153.5Kb Unknown View/Open None
machačová_2018_vp.doc 152.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account