Projekt snížení výdajů státního rozpočtu ČR v oblasti politiky zaměstnanosti na okrese Vyškov

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt snížení výdajů státního rozpočtu ČR v oblasti politiky zaměstnanosti na okrese Vyškov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dytrt, Zdeněk cs
dc.contributor.author Hálová, Helena cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T17:09:49Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:17Z
dc.date.issued 2007-05-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4263
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá charakteristikou míry nezaměstnanosti a jejími jednotlivými formami. Další kapitola pojednává o východiscích politiky zaměstnanosti jako je např. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Jsou zde popsány jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a investiční pobídky. Teoretickou část uzavírá charakteristika fluktuace a veřejného zdravotního pojištění. Praktická část obsahuje analýzu nezaměstnanosti v České republice a na okrese Vyškov a jejich vzájemné porovnání. Návrhy na snížení fluktuace na okrese Vyškov. Na závěr této části je zařazen kvalifikovaný odhad nákladů na nežádoucí fluktuaci v České republice a návrhy opatření na její snížení. cs
dc.format 110 s.,9 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1542449 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2009 cs
dc.subject Nezaměstnanost cs
dc.subject frikční nezaměstnanost cs
dc.subject strukturální nezaměstnanost cs
dc.subject cyklická a sezónní nezaměstnanost cs
dc.subject skrytá nezaměstnanost cs
dc.subject rekvalifikace cs
dc.subject veřejně prospěšné práce cs
dc.subject společensky účelná místa cs
dc.subject chráněná dílna cs
dc.subject překlenovací příspěvek cs
dc.subject aktivní politika zaměstnanosti cs
dc.subject pasivní politika zaměstnanosti cs
dc.subject nežádoucí fluktuace cs
dc.subject nedobrovolná fluktuace cs
dc.subject Unemployment en
dc.subject friction glazing unemployment en
dc.subject structural unemployment en
dc.subject cyclic and seasonal unemployment en
dc.subject concealed unemployment en
dc.subject reskilling en
dc.subject community service en
dc.subject socially serviceable places en
dc.subject protected workshop en
dc.subject bridge supplement benefit en
dc.subject active labour-market policy en
dc.subject passive labour policy en
dc.subject undesirable turnover en
dc.subject enforced turnover en
dc.title Projekt snížení výdajů státního rozpočtu ČR v oblasti politiky zaměstnanosti na okrese Vyškov cs
dc.title.alternative Project of retrenchment state budget CR in the area policy employment on district Vyskov en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pastuszková, Eliška cs
dc.date.accepted 2007-05-30 cs
dc.description.abstract-translated Thesis deals with characteristics of rate of unemployment and its single forms. Next chapter focuses on data policy of employment rate such as Law No. 435/2004 Sb, about employment rate. Individual tools of active labour-market policy and capital incentives are described here. Theoretic part also contains rating turnover and public health insurance. Practical part includes unemployment analysis in the Czech Republic and in district Vyskov, including their comparison. It also deals with suggestions on decrease of turnover in district Vyskov. The last part is focused on a qualified cost estimate of undesirable turnover in the Czech Republic and on some suggestions for its decrease. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/172 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 5876
dc.date.assigned 2007-03-05 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
hálová_2007_dp.pdfBlocked 1.470Mb PDF View/Open
hálová_2007_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
hálová_2007_op.doc 81.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account