Projekt laboratoře vstřikování

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt laboratoře vstřikování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maňas, Miroslav
dc.contributor.author Polach, Pavel
dc.date.accessioned 2010-07-15T17:11:45Z
dc.date.available 2012-05-23T23:00:27Z
dc.date.issued 2007-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4268
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá projektem laboratoře vstřikování. Projekt je zaměřen hlavně na výběr vhodného vstřikovacího stroje a na konstrukci vstřikovací formy pro výro-bu plastového dílu. V teoretické části je popsána problematika vstřikování s ohledem na konstrukci for-my, vybavení laboratoře a základy technologického projektování. V praktické části je popsán výběr vstřikovacího stroje pomocí hodnotící matice a návrh dalšího vybavení laboratoře. Dále byl ke konstrukci vstřikovací formy použit pro-gram Catia V5R15. Na závěr byla provedena toková analýza vstřikovaného dílu v programu Moldflow Plastic Insight 5.1. cs
dc.format 82 cs
dc.format.extent 2231966 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 23.05.2012
dc.subject vstřikování cs
dc.subject laboratoř cs
dc.subject vstřikovací forma cs
dc.subject analýza cs
dc.subject Injection Moulding en
dc.subject Laboratory en
dc.subject Injection Mould en
dc.subject Analysis en
dc.title Projekt laboratoře vstřikování cs
dc.title.alternative Design of Injection Moulding Laboratory en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Staněk, Michal
dc.date.accepted 2007-06-05
dc.description.abstract-translated The aim of this Master thesis was to design a laboratory for injection moulding. A project was concentrated on a choice of a suitable injection moulding machine and a con-struction of the injection mould for a plastic part. The theoretical part deals with a theoretical description of injection moulding with respect to the construction of the injection mould, laboratory equipment and the basics of technological designing. The practical part describes the choice of the injection moulding machine with the aid of an appraising matrix and further design of the laboratory equipment. Catia V5R15 program was used for construction of the injection mould. Finally, flow analysis of the injec-ted part was done by Moldflow Plastic Insight 5.1 program. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 5374
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
polach_2007_dp.pdfBlocked 2.128Mb PDF View/Open
polach_2007_vp.doc 37Kb Microsoft Word View/Open
polach_2007_op.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account