Analýza systému střediskového hospodaření a controllingu ve firmě TVD - Technická výroba, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza systému střediskového hospodaření a controllingu ve firmě TVD - Technická výroba, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Popesko, Boris
dc.contributor.author Vilímková, Tereza
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:24Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:24Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42732
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce s názvem Analýza systému střediskového hospodaření controllingu ve firmě TVD Technická výroba, a.s. je analyzovat současný přístup ke střediskovému hospodaření, popsat proces plánování a rozpočetnictví a zhodnotit prováděné činnosti v oblasti controllingu. Na základě zjištěných informací pak vytvořit návrhy a doporučení. V teoretické části je provedena rešerše literárních pramenů týkajících se manažerského účetnictví, nákladů, odpovědnostního účetnictví, rozpočetnictví a controllingu. V praktické části je představena společnost a provedena analýza systému střediskového hospodaření a controllingu. V závěru práce jsou uvedeny návrhy a doporučení, které by mohly vést ke zlepšení stávajícího systému.
dc.format 69 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject manažerské účetnictví cs
dc.subject náklady cs
dc.subject výnosy cs
dc.subject odpovědnostní účetnictví cs
dc.subject rozpočetnictví cs
dc.subject controlling cs
dc.subject management accounting en
dc.subject costs en
dc.subject revenues en
dc.subject responsibility accounting en
dc.subject budgeting en
dc.subject controlling en
dc.title Analýza systému střediskového hospodaření a controllingu ve firmě TVD - Technická výroba, a.s.
dc.title.alternative The Analysis of Responsibility Accounting and Controlling System in the Company TVD - Technická výroba, a.s.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Novák, Petr
dc.date.accepted 2018-06-06
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis, titled The Analysis of Responsibility Accounting and Controlling System in TVD - Technická výroba, a.s., is to analyze the current approach to the responsibility accounting, to describe the process of planning and budgeting, to evaluate activities carried out in the field of controlling and on the basis of the collected data and information to provide suggestions and recommendations. The theoretical part is focused on the research of literary sources dealing with management accounting, costs, responsibility accounting, budgeting and controlling. In the practical part, the company introduction is provided, and analysis of the system of responsibility accounting and controlling is made. In the final part of the thesis, suggestions and recom-mendations that may lead to the improvement of the existing system are presented.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 46000
dc.date.submitted 2018-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
vilímková_2018_dp.pdf 2.432Mb PDF View/Open None
vilímková_2018_op.docx 22.78Kb Unknown View/Open None
vilímková_2018_vp.docx 22.24Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account