Finanční analýza společnosti DIOFLEX s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Finanční analýza společnosti DIOFLEX s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavelková, Drahomíra
dc.contributor.author Kubanková, Karolína
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:27Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:27Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42796
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu společnosti Dioflex s.r.o. v letech 2013 2016. Cílem práce je zjištění finančního zdraví podniku a navržení vhodných doporučení do budoucna. Tato práce byla rozdělena na dvě části a to na část teoretickou a praktickou. Teoretická část byla zpracována jako literární rešerše orientovaná na dané téma. Na začátku praktické části byla krátce představena analyzovaná společnost a odvětví. Analýzou absolutních ukazatelů bylo zjištěno, že podnik využívá převážně vlastní zdroje. Pouze minimálně jsou využívány zdroje cizí. Nejen podnik, ale i odvětví využívá konzervativní strategii financování. Pro tuto strategii je běžná vyšší likvidita, která byla dokázána výpočty. V závěru práce byla navržena vhodná doporučení do budoucna. Jednalo se o doporučení týkající se investice prostředků z bankovního účtu, které v současné době nejsou zhodnocovány. Pokud by společnost zapojila i cizí zdroje, mohly by se zvýšit celkové výnosy.
dc.format 73
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výsledovka cs
dc.subject výroční zpráva cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject balance sheet en
dc.subject income statement en
dc.subject annual report en
dc.subject profitability en
dc.subject liquidity en
dc.subject insolvency en
dc.title Finanční analýza společnosti DIOFLEX s.r.o.
dc.title.alternative Financial Analysis of the Company DIOFLEX s.r.o
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Knápková, Adriana
dc.date.accepted 2018-06-04
dc.description.abstract-translated Bachelor´s thesis is focused on the financial analysis of company Dioflex s.r.o. in 2013 2016. The aim of dissertation is finding out financial health of company and proposal of appropriate recommendation for the future. This thesis was divided into two parts the theoretical one and the practical one. The Theoretical part was written as literature review to concentrate on the topic of financial analysis. The selected company and industry was presented at the beginning of the practical part. By using the analysis of Absolute ratios it was found out, that this company uses mainly own financing resources. They use liabilities only to a certain extent. The Chosen Company and industry are using conservative financial strategy. For this strategy is typical higher liquidity, which was proved by using calculation. On the end of the bachelor´s thesis there were suggested suitable recommendations. These recommendation were specifically about the issue of investing financial means from bank account to develop their activity. If company engages liabilities, they can achieve larger profit
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 47779
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2018-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
kubanková_2018_dp.pdf 17.85Mb PDF View/Open None
kubanková_2018_op.docx 22.48Kb Unknown View/Open None
kubanková_2018_vp.docx 22.99Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account