Analýza nákladů v podniku VELOX - WERK, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza nákladů v podniku VELOX - WERK, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Petr
dc.contributor.author Slivka, Ivan
dc.date.accessioned 2010-07-15T17:14:42Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:17Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4280
dc.description.abstract Tato bakalářská práce, která se nazývá Analýza nákladů v podniku VELOX - WERK, s.r.o. si klade za cíl analyzovat náklady podniku, zjistit jednotlivé nákladové funkce za dané období, navrhnout zlepšení v oblasti řízení nákladů a ve stanovování cen jednotlivých produktů. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje rozbor literárních pramenů pojednávajících o nákladech a stanovení limitů variabilních a fixních nákladů a limitu ceny. Praktická část zahrnuje charakteristiku firmy, analýzu SWOT, podrobnou analýzu nákladů, nákladovou funkci, bod zvratu, kritické využití výrobní kapacity, limitu variabilních a fixních nákladů a limitu ceny. Na základě výsledků analýzy jsou v závěru navrženy doporučení pro zlepšení v oblasti stanovení a řízení nákladů a cen tak, aby firma plnila plánované podnikové cíle. cs
dc.format 71 s., 2 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 793099 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2009
dc.subject analýza cs
dc.subject náklady cs
dc.subject fixní náklady cs
dc.subject variabilní náklady cs
dc.subject bod zvratu cs
dc.subject analysis en
dc.subject costs en
dc.subject fixed costs en
dc.subject variable costs en
dc.subject break-even point en
dc.title Analýza nákladů v podniku VELOX - WERK, s.r.o. cs
dc.title.alternative The Cost Analysis of the VELOX - WERK, s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Popesko, Boris
dc.date.accepted 2007-06-15
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis name is The Cost Analysis of the VELOX - WERK, s.r.o. The purpose of this work are the cost analysis of the company, finding of the individual cost functions under given period of time and trying to suggest improvements in the sphere of operating costs and determination of the individual product prices. The whole project is divided into two parts, theoretical and practical part. Theoretical part includes description of the costs and determination of the limits for variable and fixed costs and prices. Practical part includes the company characteristics, SWOT analysis, detailed cost analysis, cost function, break-even point, critical application of production capacity and limits of variable, fixed costs and prices. The conclusion of this work will suggest some recommendations for improvements such as cost and price determination and regulation in order for company to fill its targets. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 5573
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
slivka_2007_bp.pdfBlocked 774.5Kb PDF View/Open
slivka_2007_vp.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open
slivka_2007_op.pdf 497.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account