Kalkulace nového výrobku firmy Parabel s.r.o. a ekonomické vyhodnocení variant jeho výroby

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kalkulace nového výrobku firmy Parabel s.r.o. a ekonomické vyhodnocení variant jeho výroby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krüsselinová, Radana
dc.contributor.author Cundová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-15T17:16:12Z
dc.date.issued 2006-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4285
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se týká tématu kalkulace. Na teoretické poznatky z oblasti nákladů, kalkulací a bodu zvratu navazuje praktická část. Na základě analýzy nákladů je sestavena kalkulace nového produktu u dvou různých možností výroby, dále jsou popsány faktory ovlivňující dané varianty, vliv změny objemu výkonů na výši nákladů a vypočten bod zvratu. Součástí práce je zhodnocení a doporučení vhodnějšího způsobu výroby tohoto nového produktu. cs
dc.format 58 s. cs
dc.format.extent 3865831 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 08.12.2036
dc.subject náklady cs
dc.subject kalkulace cs
dc.subject kalkulační vzorec cs
dc.subject dynamická kalkulace cs
dc.subject bod zvratu cs
dc.subject costs en
dc.subject calculation en
dc.subject calculation table en
dc.subject dynamic calculation en
dc.subject break-even point en
dc.title Kalkulace nového výrobku firmy Parabel s.r.o. a ekonomické vyhodnocení variant jeho výroby cs
dc.title.alternative Calculation of a new product of the company Parabel s.r.o. and economical evaluation of its production's variants en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-01-15
dc.date.vskp-available 2036-12-08
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the topic calculation. The theoretical part concerning costs, calculation and break-even point is followed by the practical part. Regarding two options of producing, two versions of calculation of a new product are created with a help of cost analysis. In the following part of the work the factors influencing the variants of producing and the effect of change of volume of production on amount of costs are described. The break-even point is calculated at the end. The thesis comprises also evaluation and recommendation of more suitable option of producing the new product. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4664
dc.date.assigned 2006-10-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
cundová_2007_bp.pdfBlocked 3.686Mb PDF View/Open
cundová_2007_vp.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open
cundová_2007_op.doc 40Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account