Analysing the data delivery focused on TNSInfo in order to satisfy clients needs

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analysing the data delivery focused on TNSInfo in order to satisfy clients needs

Show simple item record

dc.contributor.advisor Trojanová, Andrea cs
dc.contributor.author Stodůlková, Petra cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T17:16:41Z
dc.date.issued 2007-04-24 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4286
dc.description.abstract Po dohodě se zástupci Delivery Services a TNSInfo týmu, se ve své bakalařské práci zaměřuji na analýzu dodání dat prostřednictvím TNSInfa, jejíž hlavním úkolem je uspokojení uživatelů tohoto portálu. Při svém výzkumu jsem použila SWOT analýzu zaměřenou na TNSInfo a také dotazník, který byl dostupný na hlavním portálu TNSInfa a sloužil ke zjištění spokojenosti a užití TNSInfa klienty. Výsledky mého výykumu jsou prezentovány v podobě konkrétních bodů a graficky znázorněny prostřednictvím grafů a tabulek pro jejich lepší přehlednost. cs
dc.format 106 s., 7 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 3154106 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 24.04.2037 cs
dc.subject Data cs
dc.subject TNSInfo portál cs
dc.subject Spokojenost zákazníků cs
dc.subject Marketingový výzkum cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Internetový dotazník cs
dc.subject Data en
dc.subject TNSInfo portal en
dc.subject Clients satisfaction en
dc.subject Marketing Research en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Online questionnaire en
dc.title Analysing the data delivery focused on TNSInfo in order to satisfy clients needs cs
dc.title.alternative Analysing the data delivery focused on TNSInfo in order to satisfy clients needs en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee cs
dc.date.accepted 2007-05-28 cs
dc.date.vskp-available 2037-04-24
dc.description.abstract-translated After agreement with representative from Delivery Services and TNSInfo team I am going to focused at my thesis on analysing delivery data through TNSInfo, which main subject is satisfactying customers of this portal. At my research was used SWOT analysis focused on TNSInfo and also questionnaire, which was available on the main portal of TNSInfo and it was used to find out satisfactory and usage of TNSInfo by clients. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6956
dc.date.assigned 2007-02-27 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
stodůlková_2007_bp.pdfBlocked 3.007Mb PDF View/Open
stodůlková_2007_vp.doc 43Kb Microsoft Word View/Open
stodůlková_2007_op.doc 43.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account