Návrh řešení úprav prostor u Kulturního domu ve Frenštátě pod Radhoštěm

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh řešení úprav prostor u Kulturního domu ve Frenštátě pod Radhoštěm

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lapka, Karel
dc.contributor.author Nováková, Michaela
dc.date.accessioned 2010-07-15T17:17:15Z
dc.date.available 2010-07-15T17:17:15Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4288
dc.description.abstract Práce se zaobírá analýzou a návrhem řešení okolí Domu kultury ve Frenštátě pod Radhoš-těm. Teoretická část práce nastiňuje historii a urbanistický vývoj města, výstavbu a součas-né dění v Domě kultury, zamyšlení nad městským prostorem a možnostmi jeho využití. Praktická část práce analyzuje současný stav okolí kulturního domu, navrhuje koncepci řešení a probírá materiálové provedení daného návrhu. Tato práce navazuje na praktickou bakalářskou práci, která se zabývá detailním řešením okolí budovy, konstrukčními prvky a materiálovým provedením. cs
dc.format 49 s. cs
dc.format.extent 2637624 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject návrh cs
dc.subject řešení cs
dc.subject kulturní dům cs
dc.subject Frenštát pod Radhoštěm cs
dc.subject městský prostor cs
dc.subject concept en
dc.subject solutions en
dc.subject cultural house en
dc.subject Frenstat pod Radhostem en
dc.subject municipal area en
dc.title Návrh řešení úprav prostor u Kulturního domu ve Frenštátě pod Radhoštěm cs
dc.title.alternative Concept of solutions of area at Cultural House in Frenstat pod Radhostem en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vávrová, Kateřina
dc.date.accepted 2007-05-31
dc.description.abstract-translated The work deals with analysis and proposal of solution, which concerns with surrounding of palace of culture, in the town of Frenštát pod Radhoštěm. Theoretical part draws out the history and urban development of the town, building and current events in the palace of culture. The work also contains a muse over the town's area and possibilities of its usage. Practical part analysis current status of Palace's of culture surrounding and also offers the conception's solution and its material implementation. This work goes from practical bachelor work, which deals with detailed solution of the building's surrounding, its construction elements and material implementation. en
dc.description.department Ústav produktového designu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/127 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Prostorová tvorba cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - 3D Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 6965
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
nováková_2007_bp.pdfBlocked 2.515Mb PDF View/Open
nováková_2007_vp.doc 25.5Kb Microsoft Word View/Open
nováková_2007_op.doc 27Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account