Zavádění nového běhu zakázky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zavádění nového běhu zakázky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomaštík, Marek
dc.contributor.author Kolek, Radim
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:31Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:31Z
dc.date.issued 2017-11-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42903
dc.description.abstract Tématem mojí bakalářské práce je analýza procesů týkajících se běhu zakázky ve firmě MOLTEC s.r.o. a navržení zefektivnění. Naše společnost se zabývá výrobou vstřikovacích forem pro termoplasty. Volnější kapacity také vyplňují kooperace a případné lisování. Teoretická část této práce bude zaměřena zejména na procesní řízení firmy a její ma-nagement a kvalitu. V praktické části práce se zaměříme v první řadě na analýzu společnos-ti, určení silných a slabých stránek, probereme procesní řízení zakázky a analýzy zaměřené na kvalitu.
dc.format 59
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Management cs
dc.subject procesní řízení cs
dc.subject kvalita cs
dc.subject základní nástroje řízení kvality cs
dc.subject Management en
dc.subject proces management en
dc.subject quality en
dc.subject basic quality management tools en
dc.title Zavádění nového běhu zakázky
dc.title.alternative Introducing a New Order Execution System
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gálová, Kateřina
dc.date.accepted 2018-06-06
dc.description.abstract-translated The topic of my bachelor thesis is the analysis of processes concerning the execution of the order in MOLTEC s.r.o. and proposing streamlining. Our company is engaged in the pro-duction of injection molds for thermoplastics. Free capacities also fill in co-operation and possible pressing. The theoretical part of this work will focus on process management and management of quality. In the practical part of the thesis we will focus primarily on company analysis, identification of strengths and weaknesses, process process management and quality analy-sis.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 48029
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2018-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
kolek_2018_dp.pdf 3.041Mb PDF View/Open None
kolek_2018_op.pdf 317.4Kb PDF View/Open None
kolek_2018_vp.pdf 86.89Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account