Posouzení rizik bezpečnosti ochrany zdraví při práci v domově pro seniory

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Posouzení rizik bezpečnosti ochrany zdraví při práci v domově pro seniory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomek, Miroslav
dc.contributor.author Smýkal, Marek
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:32Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:32Z
dc.date.issued 2017-11-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42933
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce je celkové zhodnocení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v domově pro seniory. Část teoretická je zaměřena na popis, historii, současný stav problematiky, legislativu a všeobecný pohled na téma bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Praktická část je cílena na organizaci SENIOR Otrokovice. Součástí práce je identifikace, analýza a navržení ošetření rizik zdravotního úseku v domově pro seniory. Závěr je věnován celkovému zhodnocení vyhotovené práce dle zadání a jejímu přínosu pro organizaci SENIOR Otrokovice.
dc.format 75
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject domov cs
dc.subject práce cs
dc.subject riziko cs
dc.subject senior cs
dc.subject zdraví cs
dc.subject zaměstnanec cs
dc.subject Security en
dc.subject Home en
dc.subject Work en
dc.subject Risk en
dc.subject Senior en
dc.subject Health en
dc.subject Employee en
dc.title Posouzení rizik bezpečnosti ochrany zdraví při práci v domově pro seniory
dc.title.alternative Health Risk Assessment of Work at Retiment Home
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lukášková, Eva
dc.date.accepted 2018-06-07
dc.description.abstract-translated The topic of this bachelor thesis is an overall assessment of safety and health protection at work in the home for the elderly. The theoretical part is focused on a description, history, current state of the issue, legislation and a general view on health and safety at work. The-practical part is aimed at SENIOR Otrokovice. A part of the thesis is an identification, ana-lysis and suggesting a treatment of health risks in the home for the elderly. The conclusion is devoted to the over all evaluation of the thesis done according to the assignment and its contribution to the organization of SENIOR Otrokovice.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 48059
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-05-04


Files in this item

Files Size Format View Description
smýkal_2018_dp.pdf 6.049Mb PDF View/Open None
smýkal_2018_op.pdf 71.85Kb PDF View/Open None
smýkal_2018_vp.pdf 167.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account