Analýza a řízení podnikatelských rizik v dopravní firmě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza a řízení podnikatelských rizik v dopravní firmě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Konečný, Jiří
dc.contributor.author Trávníčková, Romana
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:33Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:33Z
dc.date.issued 2017-11-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42939
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je analýza a řízení podnikatelských rizik v dopravní firmě, vyme-zení problematických oblastí a navrhnutí opatření, která povedou k minimalizaci rizik. Práce také obsahuje celkové zhodnocení veškerých opatření, které byly stanoveny. Teoretická část se zabývá charakteristikou podnikání, rizika, dále také analýzou rizik a jejími metodami a řízením organizace. Na konci teoretické části je kapitola, která je zaměřena na samotnou dopravu. V praktické části je představena dopravní firma a důležité in-formace o ní. Pomocí analýzy SWOT, PEST a PNH metody, jsou rizika ohrožující chod firmy identifikovaná, analyzovaná a zhodnocená.
dc.format 72
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject riziko cs
dc.subject doprava cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject analýza SWOT cs
dc.subject analýza PEST cs
dc.subject metoda "PNH" cs
dc.subject risk en
dc.subject transport en
dc.subject risk analysis en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject PNH methodology en
dc.title Analýza a řízení podnikatelských rizik v dopravní firmě
dc.title.alternative Analysis and Management of Business Risks in the Transport Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gálová, Kateřina
dc.date.accepted 2018-06-04
dc.description.abstract-translated The aim of the bachelor thesis is to analyse and manage the entrepreneurial risks in a transport company. Further, to minimize the risk in analysed enterprise problematic areas will be covered and certain arrangements will be recommended. The thesis also contains an overall assessment of proposed modifications. The theoretical part explains the scope of entrepreneurship, risk, risk management, metho-dology of risk analysis and management. The theoretical part ends with chapter dedicated to a transport enterprise. The practical part includes overview of a particular company and describes it. The threatening risk of the investigated company is identified and quantified using SWOT and PEST analysis and PNH metodology.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 48073
dc.date.submitted 2018-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
trávníčková_2018_dp.pdf 3.791Mb PDF View/Open None
trávníčková_2018_op.pdf 314.3Kb PDF View/Open None
trávníčková_2018_vp.pdf 179.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account