Kontrola vozidel a přepravovaného nákladu na pozemních komunikacích

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kontrola vozidel a přepravovaného nákladu na pozemních komunikacích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomek, Miroslav
dc.contributor.author Zapletal, Pavel
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:33Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:33Z
dc.date.issued 2017-11-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42947
dc.description.abstract ZAPLETAL, Pavel: Kontrola vozidel a přepravovaného nákladu na pozemních komunika-cích. [Bakalářská práce]. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení; Ústav krizového řízení. Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Tomek, Ph.D. Stupeň odborné kvalifikace: Bakalář (Bc.) v programu: Procesní inženýrství, studijní obor: Ovládání rizik. Zlín: FLKŘ UTB, 2018, 73 stran. Bakalářská práce je zaměřena na kontrolu vozidel a přepravovaného nákladu ze strany pří-slušníků bezpečnostních složek. V práci je popsáno, na co příslušníci bezpečnostních složek při provozu vozidel na pozemních komunikacích dohlíží a jaké k tomu používají technické prostředky. Pomocí metod analýzy rizik byla identifikována vybraná rizika souvisejících s kontrolou vozidel a přepravovaného nákladu na pozemních komunikacích. Identifikovaná rizika byla ohodnocena a u stanovených rizik byla navrhnuta opatření pro jejich minimalizaci.
dc.format 66
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject kontrola cs
dc.subject náklad cs
dc.subject přeprava cs
dc.subject riziko cs
dc.subject vozidlo cs
dc.subject Safety en
dc.subject Roads en
dc.subject Check en
dc.subject Cargo en
dc.subject Transport en
dc.subject Risk en
dc.subject Vehicles en
dc.title Kontrola vozidel a přepravovaného nákladu na pozemních komunikacích
dc.title.alternative Checking Vehicles and Transported Cargo on the Roads
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Princ, Ivan
dc.date.accepted 2018-06-04
dc.description.abstract-translated ZAPLETAL, Pavel: Checking Vehicles and transported Cargo on the Roads. [the Bachelor work]. Tomas Bata University in Zlin. Faculty of Logistics an Crisis Management; Institute for Crisis Management. The Leader: doc. Ing. Miroslav Tomek, Ph.D. The Level of Pro-fessional Qualification: The Bachelor (Bc.) in a Programme: The Process Engineering, The Field of Study: The Risk Controle. Zlin: FLKR UTB, 2018, 73 pages. This dissertation analyses the risks caused by vehicles and transported cargo and discusses the different methods used by members of security forces to reduce these risks. There are multiple methods used to control road safety, firstly a risk analysis is carried out to identify the main issues caused by improper checking of vehicles and transported cargo. Next these risks are then evaluated and precautionary measures and laws are implied to ensure mi-nimisation of these risks.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 48081
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-04-25


Files in this item

Files Size Format View Description
zapletal_2018_dp.pdf 3.977Mb PDF View/Open None
zapletal_2018_op.pdf 46.10Kb PDF View/Open None
zapletal_2018_vp.pdf 166.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account