Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro zhotovitelské firmy ve vybrané organizaci

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro zhotovitelské firmy ve vybrané organizaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hoke, Eva
dc.contributor.author Kudláčková, Kristýna
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:34Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:34Z
dc.date.issued 2017-11-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42971
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro zhotovitelské firmy ve vybrané společnosti ArcelorMittal Ostrava, a. s. Tato práce je rozdělená na dvě části. První je část teoretická, která obsahuje vymezení základních pojmů, příslušnou le-gislativu, historii a současné trendy v oblasti BOZP. Ve druhé, praktické části, je obsažena základní charakteristika firmy. Zde se zajímám o školení zaměstnanců zhotovitelných firem, jejich srovnáním se zaměstnanci kmenovými a v neposlední řadě zhodnocením rizik na pracovišti vycházejících z dotazníkového průzkumu mezi zaměstnanci a následným zhodnocením rizik a navržení opatření či zlepšení.
dc.format 83 s. (101 649 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezpečnost a ochrana zdraví při práci cs
dc.subject nebezpečí cs
dc.subject riziko cs
dc.subject zhotovitelské firmy cs
dc.subject zaměstnanci cs
dc.subject health and safety at work en
dc.subject Langer en
dc.subject risk en
dc.subject external companies en
dc.subject employees en
dc.title Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro zhotovitelské firmy ve vybrané organizaci
dc.title.alternative Health and Safety Rules for Contractors in Chosen Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Viskup, Pavel
dc.date.accepted 2018-06-05
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis focuses on health and safety at work for external companies in selected company ArcelorMittal Ostrava, a.s. This thesis is divided into two parts. The first is a theoretical part, which contains definitions of basic terms, relevant legislation, history and current trends in the field of health and safety. In the second, practical part, the basic cha-racteristics of the company are included. Here I am interested in the training of employees of external companies, their comparison with tribal employees and, last but not least, the assessment of risks at the workplace based on the questionnaire survey among the em-ployees and the subsequent evaluation of risks and the remedy proposals or improvements.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 48112
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
kudláčková_2018_dp.pdf 7.445Mb PDF View/Open None
kudláčková_2018_op.pdf 425.4Kb PDF View/Open None
kudláčková_2018_vp.pdf 114.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account