Analýza bezpečnostních rizik turistických destinací

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza bezpečnostních rizik turistických destinací

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomaštík, Marek
dc.contributor.author Valášková, Michaela
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:34Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:34Z
dc.date.issued 2017-11-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42980
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou bezpečnostních rizik vybrané turistické destinace. Turistickou destinací, která je předmětem analýzy rizik jsou Spojené arabské emiráty. Práce se dělí na část teoretickou a praktickou. Teoretická část vysvětluje základní pojmy týkající se bezpečnosti a cestovního ruchu. V praktické části se nachází charakteristika Spojených arabských emirátů, předpoklady pro cestovní ruch a posouzení bezpečnosti z hlediska Světového indexu míru. Analýza rizik se zabývá silnými a slabými stránkami destinace a potencionálními příležitostmi a hrozbami. Následující zvolenou metodou je dotazníkové šetření. V závěru je shrnutí výsledků, ke kterým se dospělo v praktické části.
dc.format 77
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Analýza rizik cs
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject destinace cs
dc.subject Risk Analysis en
dc.subject Safety en
dc.subject Destination en
dc.title Analýza bezpečnostních rizik turistických destinací
dc.title.alternative Risk Analysis of Tourist Destinations
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tučková, Zuzana
dc.date.accepted 2018-06-07
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is concerned with the analysis of security risks of a selected tourist destination. The tourist destination under risk analysis is the United Arab Emirates. Work is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part explains the basic terms related to security and tourism. In the practical part there is the characteristics of the United Arab Emirates, tourism prerequisites and safety assessment benchmarked against World Peace Index. The risk analysis addresses the strengths and weaknesses of the destination and potential opportunities and threats. The following selected method is a questionnaire investigation. In conclusion, there is a summary of the results obtained in the practical part.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 48121
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2018-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
valášková_2018_dp.pdf 2.268Mb PDF View/Open None
valášková_2018_op.pdf 168.2Kb PDF View/Open None
valášková_2018_vp.pdf 88.73Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account