Webové stránky obcí ORP Přerov ve vztahu k problematice ochrany obyvatelstva

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Webové stránky obcí ORP Přerov ve vztahu k problematice ochrany obyvatelstva

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lošek, Václav
dc.contributor.author Lenárdová, Iveta
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:36Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:36Z
dc.date.issued 2017-11-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43018
dc.description.abstract Teoretická část obsahuje základní pojmy vztahující se k problematice, legislativu ochrany obyvatelstva a historický vývoj vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva. Pozornost je věnována také základním prostředkům informování občanů o jejich ochraně a úloze obce při mimořádné a krizové situaci. Tato část práce obsahuje také doporučené aktivity pro občany při mimořádné události. Praktická část obsahuje analýzu webových stránek obcí správního území obce s rozšířenou působností Přerov a návrhy na zlepšení současné situace, které mohou sloužit jako metodika při utváření sekce ochrany obyvatelstva na oficiálních webových stránkách obcí.
dc.format 77
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject analýza informací cs
dc.subject ochrana obyvatelstva cs
dc.subject webové stránky cs
dc.subject Information Analysis en
dc.subject Protection of Population en
dc.subject Websites en
dc.title Webové stránky obcí ORP Přerov ve vztahu k problematice ochrany obyvatelstva
dc.title.alternative Websites of Municipalities of the Municipality with Extended Powers Přerov in Relation to the Issue of Population Protection
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kyselák, Jan
dc.date.accepted 2018-06-12
dc.description.abstract-translated The theoretical part contains basic terms relating to the issue, population protection legislation and a brief outline of the history of the protection of the population. Attention is also paid to the basic means of informing citizens about their protection and the role of the municipality in an emergency and crisis situation. This part also contains recommended activities for citizens in an emergency. The practical part contains an analysis of the websites of the municipalities of the administrative area of the Municipality with Extended Powers of Prerov and suggestions for improvement of the current situation, which can serve as a methodology in the formation of the section of protection of the population on the official websites of the municipalities.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-program Protection of Population en
dc.identifier.stag 48161
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
lenárdová_2018_dp.pdf 3.792Mb PDF View/Open None
lenárdová_2018_op.pdf 216.8Kb PDF View/Open None
lenárdová_2018_vp.pdf 44.26Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account