Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Studénka a ochrana obyvatelstva

DSpace Repository

Language: English čeština 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Studénka a ochrana obyvatelstva

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lošek, Václav
dc.contributor.author Šoltés, Marek
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:36Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:36Z
dc.date.issued 2017-11-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43032
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Studénka. Teoretická část mapuje historii hasičů v Čechách a jednotky požární ochrany v České republice. V praktické části jsou prezentovány hrozby, které mohou ohrozit bezpečnost obyvatelstva ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bílovec a jednotky požární ochrany dislokované v tomto území. Dále je popsána činnost jednotky SDH obce Studénka, její historie, materiální a personální zabezpečení, organizační struktura a předurčenost. V této části je také provedena analýza současného stavu jednotky s návrhy a opatření k zlepšení stávajícího stavu.
dc.format 73 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hasičský záchranný sbor cs
dc.subject jednotka sboru dobrovolných hasičů cs
dc.subject obec cs
dc.subject ochrana obyvatelstva cs
dc.subject Studénka cs
dc.subject fire department en
dc.subject volunteer firemen unit en
dc.subject municipality en
dc.subject population protection en
dc.subject Studenka en
dc.title Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Studénka a ochrana obyvatelstva
dc.title.alternative Voluntary Firefighters Brigade of a Community Studénka and Inhabitants Protection
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lukášková, Eva
dc.date.accepted 2018-06-13
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focuses on the activity of the Volunteer Firemen of Studenka. The theoretical part focuses on the history of firefighters in the Czech Republic and fire protection units in the Czech Republic. The practical part presents threats that may endanger the population's safety in the administrative district of the municipality with extended powers in the town Bilovec and the fire protection units located in this area. It also describes the activities of the Volunteer Fireman unit in Studenka, its history, material and personal security, the structure of organization and the predestination. This section analyses the current state of the unit with proposals and measures how to improve the current state.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-program Protection of Population en
dc.identifier.stag 48175
dc.date.submitted 2018-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
šoltés_2018_dp.pdf 3.609Mb PDF View/Open None
šoltés_2018_op.pdf 72.78Kb PDF View/Open None
šoltés_2018_vp.pdf 43.55Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account