Přeprava nebezpečné látky železniční dopravou a únik do okolí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Přeprava nebezpečné látky železniční dopravou a únik do okolí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kyselák, Jan
dc.contributor.author Tesárková, Klára
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:36Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:36Z
dc.date.issued 2017-11-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43034
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje problematice přepravy nebezpečných látek po železnici, převážně fosforu, a havárii s únikem této látky do okolí. Teoretická část práce obsahuje informace v obecné rovině ohledně legislativních předpisů pro železniční přepravu nebezpečných látek, historický kontext spojený s železniční přepravou a charakteristiku konkrétní převážené látky na území Břeclavska. Praktická část se věnuje modelové situaci úniku nebezpečné látky v okolí obce Břeclav a řešením následků této havárie. Současně předkládá návrhy na zlepšení nynějšího stavu.
dc.format 71 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Evakuace cs
dc.subject integrovaný záchranný systém cs
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject nebezpečná látka cs
dc.subject ochrana obyvatelstva cs
dc.subject záchranné a likvidační práce cs
dc.subject železniční přeprava cs
dc.subject Evacuation en
dc.subject Integrated Rescue System en
dc.subject Extraordinary Event en
dc.subject Dangerous Substance en
dc.subject Protection of Population en
dc.subject Rescue and Disposal Work en
dc.subject Rail transport en
dc.title Přeprava nebezpečné látky železniční dopravou a únik do okolí
dc.title.alternative The Transportation of a Dangerous Substance by Rail Transport and its Leak into the Surroundings
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mika, Otakar Jiří
dc.date.accepted 2018-06-13
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the issue of the rail transport of dangerous substances, main-ly phosphorus, and its spill into the surroundings. The theoretical part of the thesis contains general information on legislative regulations for the rail transport of dangerous substances, its historical context and the characteristics of the specific transported substance in the region of Břeclav. The practical part deals with a model situation of a spill of the dangerous substance into the surroundings of the town of Břeclav and with a solution to the consequences of the spill. It also presents proposals to improve the current situation.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-program Protection of Population en
dc.identifier.stag 48177
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
tesárková_2018_dp.pdf 6.098Mb PDF View/Open None
tesárková_2018_op.pdf 169.6Kb PDF View/Open None
tesárková_2018_vp.pdf 162.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account