Marketingový plán pro Lázně Luhačovice, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingový plán pro Lázně Luhačovice, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staňková, Pavla
dc.contributor.author Šenovská, Daniela
dc.date.accessioned 2010-07-15T17:24:52Z
dc.date.available 2010-07-15T17:24:52Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4304
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu marketingového plánu pro společnost Lázně Luhačovice, a.s. V první části zohledňuje veškerá teoretická východiska, která je nutno obecně znát při tvorbě marketingového plánu. V části druhé jsou pak tyto teoretické po-znatky implementovány do praxe, jsou zde nastíněna konkrétní východiska pro tvorbu re-álného marketingového plánu - analýzy trhu, konkurence, komunikačních aktivit. Poslední část této práce je věnována návrhu projektu - samotné zpracování marketingového plánu. cs
dc.format 82 s. cs
dc.format.extent 1282293 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject marketingový plán cs
dc.subject marketing plan en
dc.title Marketingový plán pro Lázně Luhačovice, a.s. cs
dc.title.alternative Marketing plan for spa Luhačovice, a.s. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dědek, Jiří
dc.date.accepted 2007-06-07
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on marketing plan preparation for czech retail company Lázně Luha-čovice, a.s. In the first part there are all theoretical informations which are necessary for successful marketing planning. The second part describing implementation of theoretical rules into daily marketing practice of the above mentioned company, market, competition analysis and suggestion of marketing communication. The project part is structured marke-ting plan itself to give synoptic overview of all marketing activities. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6428
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
šenovská_2007_dp.pdfBlocked 1.222Mb PDF View/Open
šenovská_2007_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
šenovská_2007_op.doc 56Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account