Ekonomická bezpečnost vybraného podniku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Ekonomická bezpečnost vybraného podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hoke, Eva
dc.contributor.author Štěpánová, Martina
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:37Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:37Z
dc.date.issued 2017-11-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43062
dc.description.abstract Diplomová práce řeší ekonomickou bezpečnost podniku, konkrétně v organizaci Hanon Systems Autopal s.r.o., závod Hluk, která vyvíjí a vyrábí komponenty klimatizační a chladicí techniky pro automobilový průmysl. Teoretická část se věnuje problematice rizika a základním pojmům, které souvisí s řízením rizik a ekonomickou bezpečností. Dále je zde popsán proces řízení rizik. V závěru teoretické části je zmíněn integrovaný systém řízení a jeho normy. Praktická část zahrnuje představení organizace a následnou identifikaci rizik a na ni navazující analýzu rizik. Na základě výsledků z analýzy rizik byly zpracovány návrhy a doporučení ke snížení nebo eliminaci dopadů zjištěných rizik. V samotném závěru praktické části je zpracován projekt ke zlepšení stávající situace.
dc.format 79 s. (108 410 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject riziko cs
dc.subject proces řízení rizik cs
dc.subject ekonomická bezpečnost cs
dc.subject Hanon Systems cs
dc.subject projekt cs
dc.subject risk en
dc.subject risk management en
dc.subject economic security en
dc.subject Hanon Systems en
dc.subject project en
dc.title Ekonomická bezpečnost vybraného podniku
dc.title.alternative Economic Security of a Selected Company
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Konečný, Jiří
dc.date.accepted 2018-06-05
dc.description.abstract-translated This diploma thesis solves the economic security of the company Hanon Systems Autopal s.r.o., plant Hluk, which develops and manufactures air conditioning and cooling technology components for the automotive industry. The theoretical part deals with the risk issue and basic concepts related to risk management and economic security. There is also described the risk management process. At the end of the theoretical part, the integrated management system and its standards are mentioned. The practical part includes the presentation of the organization and subsequent identification of risks and the follow-up risk analysis. Based on the results of the risk analysis, proposals and recommendations for reducing or eliminating the impacts of the identified risks were elaborated. At the conclusion of the practical part, a project is being developed to improve the current situation.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnost společnosti - Specializace: Rizikové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Security of Society en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.thesis.degree-program Security of Society en
dc.identifier.stag 48205
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
štěpánová_2018_dp.pdf 3.385Mb PDF View/Open None
štěpánová_2018_op.pdf 229.2Kb PDF View/Open None
štěpánová_2018_vp.pdf 117.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account