Ochrana vybraných prvků kritické infrastruktury na krajské úrovni

DSpace Repository

Language: English čeština 

Ochrana vybraných prvků kritické infrastruktury na krajské úrovni

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lošek, Václav
dc.contributor.author Dvořáková, Adéla
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:38Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:38Z
dc.date.issued 2017-11-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43073
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na ochranu prvků kritické infrastruktury ve vybraném kraji. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy vztahující se k problematice, legislativní rámec, bezpečnostní systém státu, infrastruktura a její ochrana. V praktické části je charakterizován vybraný kraj a základní obsah tvoří SWOT analýzy nouzového zásobování pitné vody, vodního zdroje a Check list analýza hasičského záchranného sboru. Na konci práce jsou shrnuty návrhy a doporučení pro zlepšení stávající situace.
dc.format 103 s. (137 594 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kritická infrastruktura cs
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject ochrana kritické infrastruktury cs
dc.subject subjekty kritické infrastruktury cs
dc.subject integrovaný záchranný systém cs
dc.subject critical infrastructure en
dc.subject emergency situation en
dc.subject critical infrastructure protection en
dc.subject subjects of critical infrastructure en
dc.subject the integrated rescue system en
dc.title Ochrana vybraných prvků kritické infrastruktury na krajské úrovni
dc.title.alternative Protection of Selected Critical Infrastructure Elements at Region Level
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šafařík, Zdeněk
dc.date.accepted 2018-06-07
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is focused on the protection of critical infrastructure elements in the chosen region. The thesis was divided into theoretical and practical part. In the theoretical section there are explained the basic concepts related to the issue, the legislative framework, the state security system, its infrastructure and protection. In the practical part the selected region is characterized and the basic content consists of SWOT analyses of the emergency drinking water supply, water resource and Check list analysis of the fire rescue system. At the end of the work there are summarized suggestions and recommendations for improving of the current situation.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnost společnosti - Specializace: Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Security of Society en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.thesis.degree-program Security of Society en
dc.identifier.stag 48216
dc.date.submitted 2018-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
dvořáková_2018_dp.pdf 5.350Mb PDF View/Open None
dvořáková_2018_op.pdf 213.3Kb PDF View/Open None
dvořáková_2018_vp.pdf 45.42Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account