Analýza kvality vybraných lokalit v městské zástavbě s ohledem na výskyt vybraných polutantů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza kvality vybraných lokalit v městské zástavbě s ohledem na výskyt vybraných polutantů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedlařík, Vladimír
dc.contributor.author Hořeňovský, Tomáš
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:38Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:38Z
dc.date.issued 2017-11-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43074
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na výzkum kontaminace pískovišť a půdy v Uherském Hradišti nebezpečnými polutanty. V teoretické části je provedena literární rešerše dostupných zdrojů, legislativní ustanovení ke kvalitě a ochraně půdy a pískovišť. Následně jsou popsány nebezpečné vlastnosti vybraných polutantů a způsob jejich zjištění v půdě. Praktická část práce popisuje odběr vzorků dle ISO normy a samotnou analýzu vzorků, které jsou zde zhodnoceny a diskutovány.
dc.format 77 s. (89 324 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Pískoviště cs
dc.subject polutant cs
dc.subject těžké kovy cs
dc.subject kvalita cs
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject Sandbox en
dc.subject Pollutants en
dc.subject Heavy Metals en
dc.subject Quality en
dc.subject Safety en
dc.title Analýza kvality vybraných lokalit v městské zástavbě s ohledem na výskyt vybraných polutantů
dc.title.alternative Quality Analysis of Selected Localities in Urban Area with Regard to Occurrence of Selected Pollutants
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Princ, Ivan
dc.date.accepted 2018-06-07
dc.description.abstract-translated This Master thesis is focused on the research of contamination of sandboxes and soil in Uherské Hradiště with dangerous pollutants. The theoretical part contains literary research of available resources, legislative provisions on the quality and protection of soil and sandboxes. Then the hazardous properties of selected pollutants and the way of their detection in the soil are described. The practical part of the thesis describes sampling according to ISO standard and sampling analysis, which are evaluated and discussed.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnost společnosti - Specializace: Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Security of Society en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.thesis.degree-program Security of Society en
dc.identifier.stag 48217
dc.date.submitted 2018-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
hořeňovský_2018_dp.pdf 3.660Mb PDF View/Open None
hořeňovský_2018_op.pdf 52.40Kb PDF View/Open None
hořeňovský_2018_vp.pdf 101.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account