Polymerní systémy pro zvýšení retence vody v půdním prostředí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Polymerní systémy pro zvýšení retence vody v půdním prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pummerová, Martina
dc.contributor.author Kameníček, Tomáš
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:38Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:38Z
dc.date.issued 2017-11-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43077
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je problematika polymerních systémů, které zvyšují retenci vody v půdním prostředí. Teoretická část je věnována degradaci půdy vlivem sucha a dále technologiím a materiálům, které zvyšují retenci vody v půdě. Navazuje legislativa týkající se řešené problematiky. Praktická část je zaměřena na přípravu hydrogelů, se kterými jsou dále prováděny laboratorní experimenty za účelem zjištění jejich prvkového složení, retenčních a reverzibilních schopností, a také jakou mají biodegradabilitu.
dc.format 65 s. (86 080 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Hydrogely cs
dc.subject retence vody cs
dc.subject půda cs
dc.subject biodegradace cs
dc.subject Hydrogels en
dc.subject water retention en
dc.subject soil en
dc.subject biodegradation en
dc.title Polymerní systémy pro zvýšení retence vody v půdním prostředí
dc.title.alternative Polymeric Systems for Increasing Water Retention in the Soil Environment
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Musil, Miroslav
dc.date.accepted 2018-06-07
dc.description.abstract-translated The aim of the diploma thesis is the issue of polymer systems, which increase water retention in the soil environment. The theoretical part is devoted to soil degradation due to drought and technologies and materials that increase water retention in the soil. It is followed by legislation on the issues addressed. The practical part is focused on the preparation of hydrogels, which are further performed by laboratory experiments in order to find their elemental composition, retention and reversible capabilities, as well as their biodegradability.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnost společnosti - Specializace: Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Security of Society en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.thesis.degree-program Security of Society en
dc.identifier.stag 48220
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2018-05-21


Files in this item

Files Size Format View Description
kameníček_2018_dp.pdf 3.333Mb PDF View/Open None
kameníček_2018_op.pdf 136.1Kb PDF View/Open None
kameníček_2018_vp.pdf 280.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account