Logistika přeprav zvláštních věcí v regionu Vysočina

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Logistika přeprav zvláštních věcí v regionu Vysočina

Show simple item record

dc.contributor.advisor Strohmandl, Jan
dc.contributor.author Procházková, Lucie
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:38Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:38Z
dc.date.issued 2017-11-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43081
dc.description.abstract Práce je zaměřena na problematiku přepravy zvláštních věcí u firmy XY, kdy za zvláštní věc je považován nebezpečný odpad. Teoretická část analyzuje současný stav v jednotlivých druzích dopravy, konkrétně je zaměřena na dopravu silniční, kde je rozebrána legislativa a základní pojmy týkající se logistiky. Klíčovým dokumentem této problematiky je dohoda ADR, která je zde struč-ně popsána. Na ni navazuje odpadové hospodářství, které se již zaměřuje na problematiku nebezpečného odpadu. Praktická část je pak zaměřena na celý postup nakládání a přepravy nebezpečného odpadu u firmy XY se zaměřením na povinnosti řidiče. Výsledkem práce bylo kompletní zhodno-cení manipulace s nebezpečným odpadem u firmy XY a návrh možných zlepšení.
dc.format 91 s. (96130 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sběrný dvůr cs
dc.subject nebezpečný odpad cs
dc.subject přeprava cs
dc.subject dohoda ADR cs
dc.subject Waste facility en
dc.subject hazardous waste en
dc.subject transportation en
dc.subject ADR Agreement en
dc.title Logistika přeprav zvláštních věcí v regionu Vysočina
dc.title.alternative Logistics of the Transport of Special Goods in the Vysočina Region
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Tomek, Miroslav
dc.date.accepted 2018-06-08
dc.description.abstract-translated The work is focused on problems connected with a special things transportation at the XY company. The special things her eis a term for hazardous material. The theoretical part analyses a present situation in particular sections of transportation. It focuses on the road transportation concretely legislation and basic terms connected with logistics are analyzed here. The key dokument in this matter is the ADR Agreement which is briefly described here. The following part, Waste Managment, is bringing attention to problems of hazardous waste. The practical part aims at the whole process of loading and transportation of hazardous waste at the XY company with a special attention being paid to the driver's duties. A result of the work was a comprehensive evaluation of handling with hazardous waste at the XY comany and a proposal for possible improvements.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnost společnosti - Specializace: Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Security of Society en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.thesis.degree-program Security of Society en
dc.identifier.stag 48224
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2018-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
procházková_2018_dp.pdf 2.768Mb PDF View/Open None
procházková_2018_op.pdf 220.3Kb PDF View/Open None
procházková_2018_vp.pdf 202.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account