Analýza preventivních činností Policie ČR k zajištění ochrany obyvatelstva v Hradci Králové

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza preventivních činností Policie ČR k zajištění ochrany obyvatelstva v Hradci Králové

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mika, Otakar Jiří
dc.contributor.author Řehák, Milan
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:38Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:38Z
dc.date.issued 2017-11-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43082
dc.description.abstract Cílem mé diplomové práce, která nese název: "Analýza preventivních činností Policie ČR k zajištění ochrany obyvatelstva v Hradci Králové", je zjistit současné pokrytí preventivní činnosti prováděné Policií České republiky na území Hradce Králové, jakožto krajského města východních Čech. V teoretické části jsem se zaměřil na vymezení pojmového aparátu, jehož znalost je bezpochyby pro následující orientaci v textu nezbytná, stejně tak i na aktuální témata s výše uvedenou ozbrojenou bezpečnostní složkou související, jako např. nedávno vydaný policejní preventivní video-spot: Utíkej, schovej se, bojuj!, či v současné době dosti medializované téma: Prevence kriminality na školách. Moji cílovou skupinu, na niž jsem se v části praktické zaměřil, tvoří především Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dále pak krajský školský koordinátor prevence Královéhradeckého kraje a vybraní školní metodikové prevence vyučujících na nejrůznějších typech škol v Hradci Králové, se kterými jsem provedl řízené rozhovory, a společně s vypracovanými SWOT analýzami jsem tak mohl zodpovědět hlavní cíl mé diplomové práce.
dc.format 107 s. (139 682 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject prevence cs
dc.subject Policie cs
dc.subject Integrovaný záchranný systém cs
dc.subject krajský školský koordinátor prevence cs
dc.subject školní metodik prevence cs
dc.subject safety en
dc.subject prevention en
dc.subject the Police en
dc.subject Integrated Rescue System en
dc.subject regional school coordinator of prevention en
dc.subject school methodologist of prevention en
dc.title Analýza preventivních činností Policie ČR k zajištění ochrany obyvatelstva v Hradci Králové
dc.title.alternative Analysis of Preventive Activities of the Police of the Czech Republic to Ensure the Protection of the Population in Hradec Králové
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Lukášková, Eva
dc.date.accepted 2018-06-08
dc.description.abstract-translated The objective of my thesis entitled "Analysis of Preventive Activities of the Police of the Czech Republic to Ensure the Protection of the Population in Hradec Králové" is to find out the current coverage of preventive activities done by the Police of the Czech Republic on the territory of Hradec Králové, the regional city of East Bohemia. The theoretical part defines the conceptual apparatus, knowledge of which is undoubtedly necessary for orientation in the following text. It is also focused on the current themes related to the aforementioned armed security component, such as the recently released police preventive video-spot, "Run, Hide, Fight!", or the currently medialized topic of Crime Prevention at Schools. The target group, which is the focus of the practical section, consists especially of the Regional Directorate of the Police in Hradec Králové Region, the regional school coordinator of prevention in Hradec Králové Region, and selected school methodologists of prevention teaching at various types of schools in Hradec Králové, with whom I conducted structural interviews and, together with the elaborated SWOT analyses, was able to fulfil the main objective of my thesis.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnost společnosti - Specializace: Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Security of Society en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.thesis.degree-program Security of Society en
dc.identifier.stag 48225
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
řehák_2018_dp.pdf 8.964Mb PDF View/Open None
řehák_2018_op.pdf 84.20Kb PDF View/Open None
řehák_2018_vp.pdf 218.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account