Analýza rizik obce

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza rizik obce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rak, Jakub
dc.contributor.author Štecová, Michaela
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:38Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:38Z
dc.date.issued 2017-11-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43084
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na analýzu rizik obce. Teoretická část popisuje platnou legislativu a dále nastiňuje hlavní pojmy týkající se analýzy rizik obce. Dále popisuje povinnosti obce a starosty při řešení vzniklých rizik. Závěrem teoretická část pojednává o metodách analýzy rizik a mapování rizik. Praktická část na základě zvolených analytických metod identifikuje jednotlivá rizika a tyto dále analyzuje. Analýza je realizována pro území obce Mouřínov. Její výsledky jsou implementovány do geografického informačního systému, pomocí kterého je vytvořena mapa rizik. Přínosem práce je i návrh opatření na snížení rizik a jejich negativních důsledků.
dc.format 133
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject riziko cs
dc.subject obec cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject mapování rizik cs
dc.subject geografický informační systém cs
dc.subject risk en
dc.subject village en
dc.subject risk analysis en
dc.subject risk mapping en
dc.subject geographic information system en
dc.title Analýza rizik obce
dc.title.alternative Risk Analysis of Village
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Lošek, Václav
dc.date.accepted 2018-06-08
dc.description.abstract-translated The diploma thesis focuses on the analysis of risk of the village. The theoretical part describes the valid legislation and outlines the main concepts concerning the analysis of risk of the village. It also describes the responsibilities of the municipality and the mayor in addressing the risks incurred. Finally, the theoretical part deals with methods of risk analysis and risk mapping. The practical part identifies the individual risks and analyzes them further based on selected analytical methods. The analysis is realized for the territory of Mouřínov village. Its results are implemented into a geographic information system, through which a risk map is created. The benefit of the work is also the proposal of measures to reduce the risks and their negative consequences.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnost společnosti - Specializace: Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Security of Society en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.thesis.degree-program Security of Society en
dc.identifier.stag 48227
dc.date.submitted 2018-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
štecová_2018_dp.pdf 6.779Mb PDF View/Open None
štecová_2018_op.pdf 52.54Kb PDF View/Open None
štecová_2018_vp.pdf 214.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account