Zhodnocení konkurenčních úvěrových produktů vybraných bank ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zhodnocení konkurenčních úvěrových produktů vybraných bank ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kazda, Jaroslav
dc.contributor.author Šefčíková, Alena
dc.date.accessioned 2010-07-15T17:26:55Z
dc.date.available 2010-07-15T17:26:55Z
dc.date.issued 2006-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4313
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním úvěrových produktů Komerční banky určených podnikatelům a malým firmám s nabídkou konkurenčních bank působících ve městě Přerov. Srovnání je provedeno na třech druzích úvěru, dle časového rozlišení. Jedná se o zástupce krátkodobého úvěru, střednědobého úvěru a dlouhodobého úvěru. V případě krátkodobého úvěru jsem se zaměřila na výši úvěrového rámce, který banky poskytují bez posuzování bonity klienta. U střednědobých a dlouhodobých úvěrů jsem posuzovala především výši úrokové sazby, způsob zajištění, podmínky pro poskytnutí a poplatky spojené s poskytnutím úvěru. cs
dc.format 73 s. cs
dc.format.extent 855721 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject investice cs
dc.subject bonita cs
dc.subject úvěr cs
dc.subject zajištění cs
dc.subject úroková míra cs
dc.subject investment en
dc.subject value en
dc.subject credit en
dc.subject provision en
dc.subject rate of interest en
dc.title Zhodnocení konkurenčních úvěrových produktů vybraných bank ČR cs
dc.title.alternative Appreciation of competition credit performances chosen banks in Czech republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-01-23
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis discusses the comparison of credit products of Commercial Bank designed for businessmen and for little companies with proposal of competitive banks acting in Prerov. The comparison will be done on three types of credits according to time distinction. There are concerned representatives of short-term credit, medium-term credit and long-term credit. In case of the short-term credit I will focus on the amount of credit frame, which banks offer without examination of clients' value. With medium-term and long-term credits I will view, especially, the amount of credit frame, form of provision, conditions for providing and charges linked with granting credit. The springing point for creation of credit rate and amount of credit advanced will be fictive client. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4738
dc.date.assigned 2006-10-06
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
šefčíková_2007_bp.pdfBlocked 835.6Kb PDF View/Open
šefčíková_2007_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
šefčíková_2007_op.doc 45Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account