Výukový modul pro předmět Programování mikropočítačů: univerzální vstupně / výstupní modul

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výukový modul pro předmět Programování mikropočítačů: univerzální vstupně / výstupní modul

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dostálek, Petr
dc.contributor.author Oškera, Pavel
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:40Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:40Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43143
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a následně zrealizovat výukový modul, který po připojení k vývojovému kitu bude schopen pracovat s unifikovanými analogovými a digitálními signály. V teoretické části je popsána problematika dělení signálů, převodníků analogového signálu na digitální a digitálního na analogový. Dále je zde popsán operační zesilovač a jeho základní zapojení, optočleny a obsluha A/D i D/A převodníku na mikropočítači NXP KL25Z. V praktické části je popsán návrh výukového modulu a programové knihovny, které jsou k němu vytvořeny. Na závěr je popsán ukázkový program.
dc.format 59
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject KL25Z cs
dc.subject mikropočítač cs
dc.subject signál cs
dc.subject A/D převodník cs
dc.subject D/A převodník cs
dc.subject KL25Z en
dc.subject microcontroller en
dc.subject signal en
dc.subject A/D converter en
dc.subject D/A converter en
dc.title Výukový modul pro předmět Programování mikropočítačů: univerzální vstupně / výstupní modul
dc.title.alternative An Educational Module for the Programming Microcontrollers Course: Universal Input / Output Module
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dolinay, Jan
dc.date.accepted 2018-06-07
dc.description.abstract-translated The purpose of this bachelor thesis was to design and then implement the educational module, which after the connection to the development kit is able to work with unified analog and digital signals. In the theoretical part are described types of signals, analog-to-digital converter and digital-to-analog converter. It also describes the operational amplifier and its basic wiring, optocouplers and how the microcomputer NXP KL25Z will handle the A / D and D / A converters. The practical part describes the design of the educational module and software libraries which are also provided. At the end there is description of sample program.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 48314
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-05-22
local.subject vstupní/výstupní zařízení (výpočetní technika) cs
local.subject computer peripherals en


Files in this item

Files Size Format View Description
oškera_2018_dp.pdf 4.090Mb PDF View/Open None
oškera_2018_op.pdf 117.6Kb PDF View/Open None
oškera_2018_vp.pdf 174.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account