Generování dokumentace ze zdrojových kódu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Generování dokumentace ze zdrojových kódu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chalupa, Petr
dc.contributor.author Feigl, Martin
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:40Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:40Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43145
dc.description.abstract Cieľom tejto práce je priblížiť čitateľom potrebu dokumentácie a zlepšiť im povedomie ohľadom tejto problematiky. Táto práca približuje samotnú dokumentáciu, ako k nej pristupovať a postupovať pri jej tvorbe a ako efektívnejšie dokumentovať zdrojový kód programov pomocou generátorov dokumentácie. Okrem iného obsahuje prehľady a ukážky dostupných generátorov, ich porovnanie a odporúčanie pre výber vhodného generátoru.
dc.format 62 s. (65 018 znakov)
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dokumentácia cs
dc.subject zdrojový kód cs
dc.subject generátory dokumentácie cs
dc.subject documentation en
dc.subject source code en
dc.subject documentation generators en
dc.title Generování dokumentace ze zdrojových kódu
dc.title.alternative Documentation Generation from Source Codes
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gazdoš, František
dc.date.accepted 2018-06-08
dc.description.abstract-translated The primary focus of this work is to inform readers about the necessity of documentation, and to improve their awareness of this issue. This work draws closer the documentation itself, how to access the documentation and proceed with its creation, and how to document the source code of programs more effectively using generators for documentation. Moreover, the documentation includes overviews and examples of available generators, their comparison, and recommendations for selecting a suitable generator.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 48316
dc.date.submitted 2018-05-22


Files in this item

Files Size Format View Description
feigl_2018_dp.pdf 3.973Mb PDF View/Open None
feigl_2018_op.pdf 211.6Kb PDF View/Open None
feigl_2018_vp.pdf 281.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account