Bezpečnostní aspekty dopravní služby ve zdravotnictví

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Bezpečnostní aspekty dopravní služby ve zdravotnictví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zelinka, Stanislav
dc.contributor.author Bláhová, Jana
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:41Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:41Z
dc.date.issued 2017-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43150
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o bezpečnostních aspektech dopravní služby ve zdravotnictví. Teoretická část se zabývá historií zdravotní záchranné služby a první pomoci, která je základním stavebním kamenem v přednemocniční péči. Je zde charakterizována zdravotní záchranná služba jako jedna ze složek Záchranného integrovaného systému. V teoretické části jsou taktéž uvedeny základní pojmy a definice, práva a povinnosti členů výjezdových skupin. Praktická část je zaměřena na zjištění stavu bezpečnosti u Zdravotní záchranné služby pomocí kvantitativního dotazníkového šetření a vedených strukturovaných rozhovorů. Závěrečným výstupem jsou zodpovězené výzkumné otázky a vlastní návrh na řešení daného problému.
dc.format 88 s. (101 883 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Přednemocniční neodkladná péče cs
dc.subject Záchranná zdravotnická služba cs
dc.subject agresivní pacient cs
dc.subject sebe-obrana cs
dc.subject záchranář/ka cs
dc.subject Pre-hospital Emergency Care en
dc.subject Emergency Medical Service en
dc.subject aggressive patient en
dc.subject self-defense en
dc.subject rescue worker en
dc.title Bezpečnostní aspekty dopravní služby ve zdravotnictví
dc.title.alternative The Safety Aspects of Transport Services in the Health Services Sector
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pávek, Ladislav
dc.date.accepted 2018-06-13
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with safety aspects of transport services in health care. The theoretical part deals with the history of health rescue services and first aid, which is the basic building block in pre-hospital care. It is characterized as a health rescue service as one of the components of the Rescue Integrated System. In the theoretical part, the basic terms and definitions, the rights and obligations of the members of the exit groups are presented. The practical part is focused on the state of safety of the Health Rescue Service using a quantitative questionnaire survey and structured interviews. The final output is the answer to the research questions and the proposal for solving the given problem.
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 48323
utb.result.grade Fx
dc.date.submitted 2018-05-22


Files in this item

Files Size Format View Description
bláhová_2018_dp.pdf 3.133Mb PDF View/Open None
bláhová_2018_op.pdf 583.1Kb PDF View/Open None
bláhová_2018_vp.pdf 254.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account