Bezpečnostní audit v distribuční firmě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Bezpečnostní audit v distribuční firmě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lapková, Dora
dc.contributor.author Hanáková, Bohdana
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:41Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:41Z
dc.date.issued 2017-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43158
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je udělat bezpečnostní audit pro konkrétní distribuční firmu. Teoretická část obsahuje základní terminologii, obecný popis bezpečnostního auditu a charakteristiku distribuční firmy. V praktické části jsou rozebrány vstupní informace bezpečnostního auditu, jeho zaměření a cíle, jednotlivé kroky plnění a zjištěné závěry. Na základě výsledků jsou navržena konkrétní bezpečnostní opatření.
dc.format 92 s. (16 521)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject bezpečnostní audit cs
dc.subject bezpečnostní politika cs
dc.subject hrozba cs
dc.subject riziko cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject řízení rizik cs
dc.subject safety en
dc.subject security audit en
dc.subject security policy en
dc.subject threat en
dc.subject risk en
dc.subject risk analysis en
dc.subject risk management en
dc.title Bezpečnostní audit v distribuční firmě
dc.title.alternative A Security Audit in a Distribution Company
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Svoboda, Jiří
dc.date.accepted 2018-06-12
dc.description.abstract-translated The aim of the diploma thesis is to make the security audit for the particular distribution company. The theoretical part includes basic terminology, a general description of the security audit and the characteristics of the distribution company. The security audit input, its focus and objectives, the individual steps of implementation and the findings are analyzed in the practical part. Specific security measures will be proposed on the basis of the results.
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 48336
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-05-18
local.subject bezpečnostní politika firmy cs
local.subject zasilatelství cs
local.subject security policy of company en
local.subject carrying trade en


Files in this item

Files Size Format View Description
hanáková_2018_dp.pdf 3.500Mb PDF View/Open None
hanáková_2018_op.pdf 253.4Kb PDF View/Open None
hanáková_2018_vp.pdf 254.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account